Výroční zpráva společnosti za rok 2021

 

Účetní výkazy a příloha k účetní závěrce za rok 2021

 

Účetní závěrka 2021

 

Účetní výkazy 2021

 

Výroční zpráva společnosti za rok 2020

 

Účetní výkazy a příloha k účetní závěrce za rok 2020

 

Výroční zpráva společnosti za rok 2019

 

 

Účetní závěrka za rok 2019, Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019

 

Výroční zpráva společnosti za rok 2018

 

Účetní závěrka za rok 2018, Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2018

 

Výroční zpráva společnosti za rok 2017

 

Účetní závěrka za rok 2017, Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2017

 

Výroční zpráva společnosti za rok 2016

 

Účetní závěrka za rok 2016, Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016

 

Výroční zpráva společnosti za rok 2015

 

Účetní závěrka za rok 2015, Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015

 

Výroční zpráva společnosti za rok 2014

 

Účetní závěrka za rok 2014, Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014

 

Výroční zpráva společnosti za rok 2013

 

Účetní závěrka za rok 2013, Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013

 

Výroční zpráva společnosti za rok 2012

 

Účetní závěrka za rok 2012, Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012

 

 

Výroční zpráva společnosti za rok 2011

 

Účetní závěrka za rok 2011, Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011

 


Výroční zpráva společnosti za rok 2010

 

Účetní závěrka za rok 2010, Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2010


Výroční zpráva společnosti za rok 2009

 

Účetní závěrka za rok 2009, Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2009


Výroční zpráva společnosti za rok 2008
Výroční zpráva společnosti za rok 2007
Výroční zpráva společnosti za rok 2006
Výroční zpráva společnosti za rok 2005

Výroční zpráva společnosti za rok 2004

Výroční zpráva společnosti za rok 2003