V současné době probíhá rekonstrukce vodovodního přivaděče, kterým je dodávána pitná voda z úpravny vody Kouty nad Desnou obcím v údolí Desné včetně města Šumperk. Při stavebních pracích dochází k výrazným zásahům do stávajícího vodovodního potrubí, což může vést ke zvýšenému uvolňování sedimentů a korozních částic nacházejících se ve starém potrubí. Dodávaná voda tak může mít jiné senzorické vlastnosti v porovnání se standardně dodávanou vodou, v některých částech rozvodné sítě může docházet ke změně kvality vody (tvrdosti) nebo zápachu (díky vyššímu obsahu chloru) a ve výjimečných situacích může vznikat zákal.

Z hygienických důvodů je dodávaná voda zabezpečována zvýšeným dávkováním chloru a současně jsou prováděny pravidelné odběry a rozbory její kvality, která i přes tyto odlišnosti od běžného stavu, na který jsou odběratelé zvyklí, musí vždy splňovat požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly. Dodávaná voda je tedy i nadále zdravotně nezávadná a určena k obvyklému užívání.

Z titulu provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu naše společnost provádí veškerá dostupná technická opatření k omezení vlivu rekonstrukce vodovodního přivaděče na kvalitu dodávané vody, přes veškeré úsilí však nelze některé negativní vlivy zcela eliminovat. Možné problémy lze očekávat do přerušení montážních prací v prosinci, následně pak po obnovení prací v jarních měsících, do té doby prosíme naše odběratele o shovívavost.

Vodohospodáři na Šumpersku zahájili obnovu klíčového vodovodního přivaděče, který zásobuje vodou tisíce lidí. Pětadvacet kilometrů potrubí chtějí obnovit do sedmi let. Celkové odhadované náklady dosahují čtyř set milionů korun.

Velkokapacitní přivaděč vede z Koutů nad Desnou do Šumperku. Vodou z Hučivé Desné zásobuje především obce v Podesní a částečně také Šumperk. Postaven byl v roce 1976. Úpravna v Koutech, odkud je voda rozváděna, byla generálně opravena v roce 2008. Ocelové trubky přivaděče jsou však v původním stavu.

„Přivaděč je kvůli jeho stáří na hranici životnosti, vzhledem k materiálovému provedení je velmi zanesen sraženinami. Obnovou chceme docílit bezvadnosti a zkvalitnění dodávek pitné vody,“ sdělil výkonný ředitel firmy Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ), která je investorem akce, Martin Budiš.

Firma předpokládá opravu metodou vložkování, při níž je do původního ocelového potrubí zataženo nové polyethylenové.

„Jeden úsek chceme obnovit metodou berstliningu, kdy ocelové potrubí nahradíme litinovým,“ doplnil Martin Budiš.

VHZ hodlá přivaděč obnovovat po etapách od koutecké úpravny směrem na Šumperk. Nyní pracuje na první v délce zhruba tři a půl kilometru. Náklady na ni činí asi 54 milionů korun. Během letoška a příštího roku chce mít hotovy dvě etapy, což činí zhruba sedm kilometrů obnoveného potrubí.

Dále mají práce pokračovat v závislosti na financích a přiznaných dotacích. „Pokud vše dobře půjde tak do sedmi let by mohl být celý přivaděč až do Šumperka obnoven,“ uzavřel Martin Budiš.


Zdroj: https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/v-jesenikach-obnovuji-paterni-vodovod-pro-sumpersko-takto-to-vypada-20211015.html

V návaznosti na změnu interního informačního systému bude ve dnech 6. – 8. září 2021 mimo provoz zákaznické centrum naší společnosti, v období od 1.9. do 8.9. 2021 budou uzavřeny rovněž pokladny společnosti. Zákazníky prosíme, aby své požadavky vyřizovali mimo výše uvedené dny.

Děkujeme za pochopení.