Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s. splňuje požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018 na následující činnosti: výroba a distribuce pitné vody, provozování vodovodní a kanalizační sítě, odvádění a čištění odpadních vod včetně zákaznických služeb s tím spojených, stavebně-montážní činnost.
 
Zavedením integrovaného systému managementu se společnost zavazuje naplňovat zásady Politiky integrovaného systému managementu, jejíž přínosy pro jednotlivé zainteresované strany jsou následující:
1. Pro zákazníka
uspokojování potřeb a očekávání zákazníka dodáním kvalitního výrobku a služby                                         
garance široké způsobilosti v předmětných oblastech                                  
 
2. Pro zaměstnance
přesné stanovení postupů pro celý průběh procesu                                                 
stanovení odpovědností a pravomocí
dostatečná interní komunikace                                                                                              
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 
3. Pro společnost
zvýšení efektivity řízení firemních procesů
zavedení systému v interní dokumentaci
neustálé zlepšování
řešení havarijních situací a bezpečnostních opatření
 
4. Pro životní prostředí
respektování vztahu společnosti k životnímu prostředí
preventivní přístupy k ochraně životního prostředí
certifikat 2017 malypriloha mala