ŠPVS vlastní zařízení na vytyčování vodovodních řadů a také moderní přístroje na vyhledávání úniků vody z porušených vodovodů. Pro tuto činnost je vyčleněna skupina specialistů, kteří využívají nejnovějších poznatků a zkušeností z této oblasti. Vyhledávání poruch a trasování potrubí je jako řada dalších služeb nabízena i externím zájemcům, včetně řešení problémů na vnitřních vodovodech v průmyslových areálech.

 

 

Kontakt na odpovědné zaměstnance zde