Společnost vlastní dvě mobilní technologická zařízení na vysokotlaké čištění kanalizačních stok, domovních přípojek, jímek a nádrží. V roce 2012 bylo vyčištěno 32,7 km kanalizací a 333 domovních přípojek čištěných na objednávku externího odběratele.

Velký zájem je také o svoz a likvidaci obsahů septiků a jímek a tekutých odpadů, v roce 2012 bylo zpracováno 17,2 tis. m3 dovezených odpadních vod.

 

Kontakt na odpovědné zaměstnance zde