ŠPVS zajišťuje vypracovávání kompletní projektové dokumentace na drobné vodohospodářské stavby, především na vodovodní a kanalizační přípojky, na rekonstrukce a výstavbu rozvodných řadů, kanalizačních stok a čerpacích stanic. Dále zpracovává odborné posudky, provozní a manipulační řády a návrhy ochranných pásem vodních zdrojů.
ŠPVS zajišťuje inženýrskou činnost nejen na stavbách VHZ Šumperk, a.s., ale i na stavbách jiných investorů zejména obcí. Inženýrská činnost je prováděna komplexně, tj. od přípravy stavby, přes její realizaci až po uvedení do provozu. ŠPVS rovněž nabízí technický dozor na vodohospodářských stavbách, které realizuje, ale i na stavbách ostatních dodavatelů.

Kontakt na odpovědné zaměstnance zde