Pitná voda

 

ŠPVS provozuje 16 vodovodů, z toho 7 skupinových, 56 vodojemů, 4 úpravny pitné vody a 640 km vodovodních sítí.

 

Úpravny vody :           

  1 - ÚV Kouty n/Desnou

  2 - ÚV Rapotín

  3 - ÚV Lesnice

  4 - ÚV Moravičany

 

Skupinové vodovody :

  1 – SV Šumperk

  2 – SV Zábřeh

  3 – SV Olšany

  4 – SV Mohelnice

  5 – SV Třeština - Stavenice

            6 – SV Klopina - Veleboř

            7 – SV Bílá Lhota

 

Pro svého největšího partnera - Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.- provozuje ŠPVS 12 vodovodů, z toho 5 skupinových.

Samostatné vodovody ve vlastnictví VHZ Šumperk, a.s. jsou v obcích Hanušovice, Hynčice, Hraběšice, Ruda nad Moravou, Staré Město, Studená Loučka a Hněvkov.

ŠPVS dále provozuje na samostatné smlouvy vodovody v obcích Oskava, Dolní Studénky vč. Králce, Leština, Jestřebí vč. Pobučí, a skupinové vodovody Klopina – Veleboř a Bílá Lhota včetně místních částí pod ní spadajících.

 

Skupinový vodovod Šumperk zásobuje kromě obce Šumperk také obec Loučná nad Desnou, Kouty nad Desnou, Velké Losiny, Sobotín, Rapotín, Petrov nad Desnou, Vikýřovice a Bludov. Tento vodovod je zásobován ze tří zdrojů - povrchová voda se odebírá z vodního toku Hučivá Desná v Koutech nad Desnou, podzemní voda z vrtů na prameništi Rapotín a z vrtů na prameništi Luže v katastru Šumperk a Nový Malín.

 

Skupinový vodovod Zábřeh odebírá podzemní vodu ze čtyř vrtů v prameništi Lesnice, ze dvou vrtů v Růžovém údolí a část vody odebírá ze skupinového vodovodu Olšany. Zásobuje kromě města Zábřeh také Vyšehoří, Postřelmůvek, Leštinu, Lesnici, Jestřebí, Pobučí, Javoří, Rovensko, Svébohov, Jedlí, Chromeč, Krchleby, Maletín a obec Nemile.

 

Skupinový vodovod Olšany zásobuje obce Olšany, Bludov a část vody přechází do skupinového vodovodu Zábřeh a skupinového vodovodu Šumperk. Vodovod je zásobován ze dvou vrtů v Olšanech.

 

Skupinový vodovod Mohelnice je zásobován ze zdrojů podzemní vody v katastru Moravičany a dodává pitnou vodu do Mohelnice a jejích místních částí Křemačov, Květín, Libivá, Podolí, Újezd a Řepová, dále do obce Mírov, Moravičany, včetně Doubravic a města Loštice včetně Žadlovic.

 

Skupinový vodovod Třeština - Stavenice je napojen na vodní zdroje obce Dubicko.

 

 

Odpadní voda

 

ŠPVS, a.s. provozuje celkem 9 ČOV, z nichž 8 je v majetku VHZ Šumperk a.s. (Šumperk, Staré Město, Kouty /Desnou, Zábřeh, Mohelnice, Loštice, Vlčice a Mírov), ČOV Zvole je v majetku obce Zvole a je provozována na samostatnou smlouvu.

Pro svého hlavního partnera - Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. - provozuje ŠPVS jednu skupinovou kanalizaci a 8 samostatných.

Skupinový kanalizační systém svádí odpadní vody do ČOV Šumperk z obcí Šumperk, Rapotín, Vikýřovice, Petrov a Sobotín.

Samostatné kanalizační systémy jsou v obcích Kouty n.D., Zábřeh, Mohelnice, Loštice, Vlčice, Mírov, Hanušovice, Staré Město.

 

ŠPVS dále provozuje na samostatnou smlouvu kanalizace ve vlastnictví obce Zvole a Oskava.

 

Čistírny odpadních vod :

                                                                                         

1 - ČOV Šumperk                                                            

2 - ČOV Staré Město p.Sněžníkem                     

3 - ČOV Zvole

4 - ČOV Kouty nad Desnou

5 - ČOV Zábřeh

6 - ČOV Mohelnice

7 - ČOV Loštice

8 - ČOV Vlčice

9 - ČOV Mírov

 

 

 

Schémata jednotlivých provozních celků jsou k nahlédnutí zde:

 

1. celkové schéma vodovodů

 

2. celkové schéma kanalizací

 

3. provoz Šumperk - vodovod

 

4. provoz Zábřeh - vodovod

 

5. provoz Mohelnice - vodovod

 

6. provoz Hanušovice - vodovod