Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

hledá vhodného kandidáta/ku pro obsazení pozice

Vedoucí STŘEDISKA VODOVODŮ MOHELNICE

 


Požadavky:

ü  úplné střední odborné vzdělání s maturitou nebo VŠ, zaměření stavební nebo chemické výhodou

ü  zkušenost s vedením zaměstnanců

ü  organizační schopnosti

ü  dobré komunikační dovednosti, včetně písemného projevu

ü  znalost zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a souvisejících předpisů

ü  samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost

ü  dobrá znalost práce na PC (MS Office)

ü  řidičský průkaz sk.B

ü  znalost AJ výhodou

ü  bydliště Mohelnice a nejbližší okolí výhodou

 

Nabízíme:

ü  práci ve stabilní společnosti

ü  zázemí zahraniční skupiny SUEZ Environnement, jejíž je společnost součástí

ü  odpovídající mzdové ohodnocení a další zaměstnanecké výhody

ü  účast na rozvoji perspektivní společnosti

ü  možnost dalšího odborného vzdělávání

ü  nástup dle dohody, nejpozději však k 1.7.2014

 

Přihlášky:

ü  v termínu do 28.2.2014:

          zaslat e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  

ü  k přihlášce přiložte

          1. motivační dopis

          2. strukturovaný životopis

 

 

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

hledá vhodného kandidáta/ku pro obsazení pozice

vodárenský dělník - odečítač

 

 


Požadujeme:

ü  střední odborné vzdělání s výučním listem

ü  řidičský průkaz sk.B

ü  dobré komunikační dovednosti

ü  samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost

ü  dobré organizační schopnosti

 

Nabízíme:

ü  práci ve stabilní společnosti

ü  zázemí zahraniční skupiny SUEZ Environnement, jejíž je společnost součástí

ü  odpovídající mzdové ohodnocení a další zaměstnanecké výhody

ü  účast na rozvoji perspektivní společnosti

ü  možnost dalšího odborného vzdělávání

ü  nástup dle dohody

 

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte
do 21.2.2014

 

na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážení odběratelé,


vzhledem ke zvýšené četnosti stížností na kvalitu vody v některých zásobovaných oblastech města Šumperk, sdělujeme následující informaci.

V sobotu 27.7.2013 došlo z technických důvodů ke zvýšení dávkování plynného chlóru do surové vody na úpravně vody Rapotín, kterým je prováděno hygienické zabezpečení pitné vody.

Z tohoto důvodu je v posledních dnech hodnota volného chloru v pitné vodě mírně zvýšena a dle našich měření po síti se pohybuje v rozpětí od 0,06 do 0,12 mg/l. Hygienický limit, jehož mezní hodnota je stanovena na 0,3 mg/l pro pitnou vodu, je bezpečně dodržen. Dodávaná pitná voda splňuje všechny hygienické parametry a je tedy nezávadná. Jedná se pouze o problém senzorický, kdy chlór je v pitné vodě více cítit.

Je nutné poukázat na to, že hlavním vlivem, který výrazně umocňuje problém s chutí a pachem vody, je teplota vody. Při přetrvávajících vyšších venkovních teplotách dochází ve vnitřních rozvodech domů a staveb mimo jiné i ke zvyšování teploty vody, což může mít vliv na nežádoucí chuť a pach hygienicky zabezpečené pitné vody. Z tohoto důvodu doporučujeme při přerušovaných odběrech nebo v budovách s delším vnitřním rozvodem častěji a déle odpouštět pitnou vodu tak, aby docházelo ke snížení doby jejího zdržení v těchto vedeních.

Abychom co nejvíce uspokojili potřeby našich zákazníků, provádíme průběžně v dotčených oblastech města Šumperka mimořádné preventivní proplachování vodovodní sítě za účelem dalšího zlepšení senzorických ukazatelů pitné vody.

Výzva představenstva k převzetí výplaty podílu na zisku (dividendy) společnosti

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
se sídlem Šumperk čp. 2769, Jílova 6, PSČ 787 01, IČ: 47674911
,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
v oddílu B, vložce 699.Představenstvo společnosti vyzývá všechny akcionáře společnosti, kteří mají ve svém majetku kmenové akcie na majitele v listinné podobě, nekótované, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, aby si na základě usnesení přijatého řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 20. 6. 2013 vyzvedli výplatu podílu na zisku (dividendu) ve výši 212,-- Kč za jednu výše specifikovanou akcii, a to za následujících podmínek:
- dividendu je možno uplatnit v termínu od 9. 9. 2013 do 20. 9. 2013, a to v pondělí a ve středu každého běžného týdne od 10.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti, tj. na adrese Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01, u Ludmily Němečkové,
- akcionářům bude dividenda vyplacena v hotovosti, v případě, že by akcionář požadoval jiný způsob výplaty, je nutná dohoda s generálním ředitelem společnosti Ing. Radimem Jiroutem, MBA.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu dividend je den konání řádné valné hromady. Oprávněné fyzické a právnické osoby se před předáním výplaty dividendy prokáží akciemi, hromadnými listinami nebo potvrzením o správě akcií, vydaným podle zvláštního předpisu. Fyzické osoby platným průkazem totožnosti. Statutární orgány právnických osob se prokáží platným průkazem totožnosti s originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců. Zmocněnci oprávněných fyzických, popř. právnických osob, se vedle výše uvedených dokladů prokáží plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Představenstvo společnosti
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.