Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady - 19.5.2022

 

Zpráva představenstva 2021

 

Zpráva o vztazích

 

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady - 10.6.2021

 

Uplatnění práva minoritního akcionáře  na dorovnání

 

Oznámení podle § 384 ZOK

 

Notářský zápis z Valné hromady ze dne 17. srpna 2020

 

Pozvánka na valnou hromadu 17. srpna 2020

 

Pozvánka na valnou hromadu 2020

 

Pozvánka na valnou hromadu 2019

 

Pozvánka na valnou hromadu 2018

 

Pozvánka na valnou hromadu 2017

 

 

Pozvánka na valnou hromadu 2016

 

 

Pozvánka na valnou hromadu 2015

 

 

Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

 

 

Oznámení o určení dodatečné lhůty k odevzdání akcií

 

 

 

 

Valná hromada dne 12.6.2014 rozhodla mj. o přeměně všech kmenových listinných akcií společnosti na jméno na zaknihované cenné papíry a o způsobu výplaty dividend za rok 2013, plná znění usnesení jsou uvedena v přílohách: 

 

Přeměna akcií ŠPVS, a.s. na zaknihované akcie         icon-pdf

 

Převzetí dividendy za rok 2013                                icon-pdf

 

 

 

 

Pozvánka na Valnou hromadu 2014