Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. vznikla v roce 1994 privatizací podniku Vodovody a kanalizace historieŠumperk, který byl dlouholetým správcem vodovodů a kanalizací obcí a měst okresu Šumperk. Ve své činnosti společnost navazuje na novodobou historii výstavby a provozování moderního vodovodního systému pro město Šumperk z roku 1883.

ŠPVS je provozní společností, která na základě dlouhodobých smluv spravuje a provozuje vodohospodářský majetek měst, obcí a zejména akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. sdružující 6 měst a 24 obcí okresu Šumperk.

V roce 2001 došlo k významné změně v osobě hlavního akcionáře společnosti, kterým se v květnu 2001 stala nadnárodní skupina SUEZ GROUP (v tehdejší době její vodohospodářská divize s názvem ONDEO Services), jež je jednou z největších společností v oblasti tzv. “utilities“ a po celém světě zaměstnává více jak 90 000 zaměstnanců. Vstupem tohoto strategického partnera se společnost stala součástí nejsilnější vodohospodářské společnosti, která působí v ČR od roku 1991. Kontrakt na provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. byl uzavřen do konce roku 2020.

Od počátku roku 2020 probíhalo koncesní řízení na provozování této infrastruktury po 1.1.2021, jehož výsledkem byl prodej akciového podílu SUEZ GROUP (v době prodeje již jediného akcionáře) společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., která se tak dne 2.11.2020 stala jediným akcionářem společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

VHZ je akciovou společností vlastněnou výhradně městy a obcemi šumperského okresu. Ve své činnosti navazuje VHZ na dřívější organizace a je pokračovatelem hrdé tradice vodárenství v regionu. VHZ vznikla 1. ledna roku 1994 a navazuje na působení někdejšího státního podniku Vodovody a kanalizace Šumperk. Zakladatelem společnosti byl tehdejší Fond národního majetku a akcionáři je aktuálně 28 měst a obcí.

V listopadu 2020 tak došlo k završení procesu akvizice společnosti ŠPVS, a.s., která byla zahájena rozhodnutím valné hromady společnosti VHZ ze dne 27.7.2020. Ke dni 2.11.2020 současně došlo ve společnosti ŠPVS, a.s. k odvolání všech stávajících členů představenstva společnosti a dozorčí rady společnosti a byli jmenováni noví zástupci jmenovaní společností VHZ. Ode dne 3.11.2020 tak společnost VHZ plnohodnotně vlastní a ovládá provozní společnost ŠPVS, a.s., což znamená že vodohospodářská infrastruktura vlastněná VHZ je od 3.11.2020 provozována prostřednictvím dceřiné provozní společnosti.

ŠPVS je členem Okresní hospodářské komory Šumperk a veškerá její obchodní činnost je v souladu s Etickým kodexem HK.