Laboratoře jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako zkušební laboratoř č. 1404.

Laboratoře mají zaveden systém managementu, který splňuje požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025: 2018.

Rozsah prováděných akreditovaných činností je uveden v aktuálním

Osvědčení o akreditaci.

 

Předmětem akreditace laboratoří jsou analýzy vzorků:
·    pitných, balených pitných a teplých vod
·    povrchových a podzemních vod
·    vod z bazénů
·    technologických vod
·    odpadních vod
·    čistírenských kalů

 

včetně odběrů vzorků vod a kalů upřesněné v příloze Osvědčení.

 

Laboratoře mají akreditováno samostatné vzorkování, které je opravňuje provádět odběry vzorků i bez návaznosti na provádění zkoušek.

Laboratořím je přiznán flexibilní rozsah akreditace, který je upřesněn v dodatku přílohy Osvědčení o akreditaci. Umožňuje modifikovat existující zkušební metody v dané oblasti akreditace v případě, že princip měření je zachován. Aktuálně uplatněná flexibilita je uvedena ZDE.

 

 

V rámci pevného rozsahu akreditace jsou průběžně aktualizovány normy pro již akreditované zkoušky. Aktualizované metody nemohou zahrnovat nové principy měření. Normy pro zkoušky aktualizované od poslední dozorové návštěvy ČIA jsou uvedeny  ZDE.

 

Laboratoře mohou na žádost zákazníka poskytnout hodnocení shody výsledků analýz vzorků pitné vody s příslušnou specifikací. Pro hodnocení shody je zvoleno rozhodovací pravidlo předepsané platnou legislativou. Výsledek analýzy vzorku pitných vod je porovnáván s limitem uvedeným v legislativě, není uvažována nejistota měření. Hodnocení shody se specifikací se uvádí přímo v protokolu o analýze vzorku.

Zákazníci mají možnost nahlédnout do Příručky kvality laboratoří, seznámit se s postupy analýz vzorků, sledovat průběh laboratorní analýzy, při které se zpracovává jejich vzorek, nebo se účastnit odběru vzorku při dodržení všech pravidel o zachování důvěrnosti informací.

 

 

 

Objednávky odběrů a analýz vzorků

Pro objednání odběrů vzorků a analýz vzorků, případně pro získání informací k odběrům a analýzám vzorků kontaktujte laboratoře telefonicky nebo emailem. 

Ceny analýz a odběrů vzorků jsou uvedeny v platném ceníku, který je zákazníkům k dispozici na požádání v laboratořích. 

Objednávka laboratorních služeb ZDE.

 

 

Pokyny pro odběr vzorků vod

Pokud externí zákazník požaduje pouze analýzu vzorku vody a odběr vzorku bude provádět sám, vyzvedne si před odběrem v laboratoři speciálně upravené vzorkovnice. Personál laboratoří mu poskytne informace, jak vzorek odebrat, a dohodne s ním termín dodání.

 

Vzorek musí být po odběru co nejdříve doručen do laboratoře ke zpracování. Není-li to možné, je nutno uchovat vzorek v chladničce při teplotě přibližně 5 °C a následující den ráno do 8 hodin jej dopravit do laboratoří, aby mohl být do 24 hodin po odběru zpracován.

 

 


Provozní doba laboratoří a příjem vzorků

Vzorky se přijímají v laboratořích ve správní budově ŠPVS, a.s., Šumperk, Jílová 2769/6, 5. patro.

 


Provozní doba laboratoří: Po až Pá 7 - 15 hod.
Příjem vzorků pitné vody: Po až St 7 - 15 hod.
  Čt do 8 hod.
Příjem vzorků odpadní vody: Po až Čt 7 - 15 hod.

Po předběžné telefonické domluvě je možný příjem vzorků v Po až St i v pozdějších odpoledních hodinách v přízemí správní budovy ŠPVS, a.s. v Šumperku, na pracovišti centrálního dispečinku.

 

 

Kontakt:

Ing. Jana Kupková, vedoucí laboratoří

tel.: 583 317 263, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

laboratoř pitných vod - tel. 583 317 268
laboratoř odpadních vod - tel. 583 317 261