Informace k havárii vodovodu v Temenici ze dne 10.7.2014.

Ve čtvrtečních ranních hodinách (10.7.2014) vznikla u křižovatky ulic Sluneční a Zahradní porucha na vodovodu DN 200 z materiálu litina.  Vzhledem k velkému úniku vody, více než 20 l/s, byla z důvodu eliminace dalších škod v oblasti zastavena voda a okamžitě byly zahájeny práce na odstranění poruchy. Velká část lokality "Temenice" byla následně přepojena na jiné tlakové pásmo tak, aby se minimalizoval rozsah dotčených zákazníků. Pro odběrná místa, která nebylo možné takto vyřešit, bylo bezprostředně zajištěno průběžné nouzové zásobování vodou prostřednictvím cisteren na pitnou vodu.

Převážná část výkopových prací musela být prováděna ručně z důvodu souběhu vodovodu s řadou dalších sítí. Bylo také nečekaně zjištěno, že vodovod je v tomto místě uložen do betonových opor, které bylo nutné rozbíjet hydraulickým kladivem. Toto mělo významný vliv na délku opravy havárie. Vlastní únik z potrubí byl způsoben podélnou prasklinou potrubí v délce cca 1,5 metrů. Vzhledem k obtížnosti prováděných prací byla havárie vodovodu našimi pracovníky definitivně opravena a dodávka vody plně obnovena kolem 22 hodiny.

Někteří odběratelé dotčení omezením zásobování se domnívali, že přerušení dodávky pitné vody bylo v souvislosti s prováděním prací na výstavbě kanalizace, které provádí společnost Imos. Konstatujeme, že tak tomu nebylo  a vzhledem k tomu, že se jednalo o vážnou havárii vodovodu, která s touto stavbou nijak nesouvisela, nebylo možné informovat odběratele o omezení dodávky předem.

 

 

 

 

Valná hromada ze dne 12.6.2014

Valná hromada dne 12.6.2014 rozhodla mj. o přeměně všech kmenových listinných akcií společnosti na jméno na zaknihované cenné papíry a o způsobu výplaty dividend za rok 2013, plná znění usnesení jsou uvedena v přílohách:

Přeměna akcií ŠPVS, a.s. na zaknihované akcie         icon-pdf

Převzetí dividendy za rok 2013                                icon-pdf

 

Připomeňte si i Vy Den vody 2014 - ve čtvrtek 20.3.2014 s Vilou Doris 

 

22.březen - Světový den vody

  

Oznámení - výše sazeb vodného a stočného

 

Odečty vodoměrů k 31.12.2013