Veškeré poruchy na vodovodních a kanalizačních zařízeních přijímá vodárenský dispečink na tel. čísle: 583 317 202
 
omezeni odstavky
 Plynulému provozu vodovodních a kanalizačních celků slouží rozsáhlý kontrolní dispečink, který 24 hodin denně monitoruje chod všech prvků celého systému tak, aby odběratelům byla dodávána voda bez omezení a v případech nečekaných či mimořádných událostí byly výpadky v dodávce minimalizovány na dobu nezbytně nutnou. Na dispečerském pracovišti se soustřeďují i všechny informace a hlášení od občanů. Na tento systém navazuje trvalá poruchová služba a náhradní zásobování pitnou vodou.

 
Termíny v seznamech pro zahájení a ukončení omezení dodávek vody jsou pouze předpokládané a mohou se lišit podle vývoje aktuální situace.