Veškeré poruchy na vodovodních a kanalizačních zařízeních přijímá vodárenský dispečink na tel. čísle:   583 317 202
 
omezeni odstavky
Plynulému provozu vodovodních a kanalizačních celků slouží rozsáhlý kontrolní dispečink, který 24 hodin denně monitoruje chod všech prvků celého systému tak, aby odběratelům byla dodávána voda bez omezení a v případech nečekaných či mimořádných událostí byly výpadky v dodávce minimalizovány na dobu nezbytně nutnou. Na dispečerském pracovišti se soustřeďují i všechny informace a hlášení od občanů. Na tento systém navazuje trvalá poruchová služba a náhradní zásobování pitnou vodou.
 
 
Termíny v seznamech pro zahájení a ukončení omezení dodávek vody jsou pouze předpokládané a mohou se lišit podle vývoje aktuální situace. 

Informace k havárii vodovodu v Temenici ze dne 10.7.2014.

Ve čtvrtečních ranních hodinách (10.7.2014) vznikla u křižovatky ulic Sluneční a Zahradní porucha na vodovodu DN 200 z materiálu litina.  Vzhledem k velkému úniku vody, více než 20 l/s, byla z důvodu eliminace dalších škod v oblasti zastavena voda a okamžitě byly zahájeny práce na odstranění poruchy. Velká část lokality "Temenice" byla následně přepojena na jiné tlakové pásmo tak, aby se minimalizoval rozsah dotčených zákazníků. Pro odběrná místa, která nebylo možné takto vyřešit, bylo bezprostředně zajištěno průběžné nouzové zásobování vodou prostřednictvím cisteren na pitnou vodu.

Převážná část výkopových prací musela být prováděna ručně z důvodu souběhu vodovodu s řadou dalších sítí. Bylo také nečekaně zjištěno, že vodovod je v tomto místě uložen do betonových opor, které bylo nutné rozbíjet hydraulickým kladivem. Toto mělo významný vliv na délku opravy havárie. Vlastní únik z potrubí byl způsoben podélnou prasklinou potrubí v délce cca 1,5 metrů. Vzhledem k obtížnosti prováděných prací byla havárie vodovodu našimi pracovníky definitivně opravena a dodávka vody plně obnovena kolem 22 hodiny.

Někteří odběratelé dotčení omezením zásobování se domnívali, že přerušení dodávky pitné vody bylo v souvislosti s prováděním prací na výstavbě kanalizace, které provádí společnost Imos. Konstatujeme, že tak tomu nebylo  a vzhledem k tomu, že se jednalo o vážnou havárii vodovodu, která s touto stavbou nijak nesouvisela, nebylo možné informovat odběratele o omezení dodávky předem.