Vážení odběratelé,

v návaznosti na platné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kdy od 1.5.2020 bude vodné a stočné zařazeno do skupiny se sníženou sazbou DPH ve výši 10%, bude po 1.5.2020 účtováno vodné a stočné v následující výši:

vodné (úplata za dodávku pitné vody)                     42,84 Kč + 10 % DPH, tj. 47,12 Kč/m3

stočné (úplata za odvádění odpadních vod)              42,37 Kč + 10 % DPH, tj. 46,61 Kč/m3

 

Podle výše citovaného zákona se sazba daně určuje podle data zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“), což mj. znamená, že pokud bude odečet proveden např. v září 2020, bude vodné (a stočné) podléhat 10% sazbě DPH bez ohledu na období, za které bude odečet proveden.

Pokud ale byly přijímány zálohy, pak se sazba DPH určí podle data přijetí – zálohy přijaté před 1.5. budou podléhat 15% sazbě a zálohy přijaté po 1.5. budou podléhat 10% sazbě DPH. Při následném vyúčtování se již řeší sazba DPH pouze pro doplatek nebo přeplatek:

- pro doplatek s DUZP po 1.5. platí sazba 10%.

- řešení přeplatku je trochu komplikovanější, protože se musí zohledňovat sazby podle posledních záloh a vrací se "od konce" - tedy nejdříve zálohy zaplacené v 10% sazbě DPH. Pokud například vzniká přeplatek (DUZP 6/2020) ve výši 5.000,- Kč v úrovni základu daně a zálohy v úrovni základu daně v celkové hodnotě 2 000,- Kč byly přijaty v období 05/2020, 06/2020 (tedy v 10% sazbě DPH) a další zálohy byly přijaty v období 04/2020, 03/2020 a dříve (tedy v 15% sazbě DPH), pak tato 1. část přeplatku ve výši 2.000,- Kč bude vypořádána v 10% sazbě daně a zbylá část přeplatku v celkové hodnotě 3 000,- Kč bude vypořádána v 15% sazbě DPH.

Byť se výše uvedený postup může jevit někomu nesrozumitelný, odpovídá platnému zákonu, který musí naše společnost respektovat.

 

Ty z vás, které celá problematika zajímá do větších podrobností, odkazujeme např. na následující odkaz:

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/postup-pri-zmene-sazeb-dph/