předseda představenstva:                      Ing. Petr Konečný, MBA

 

místopředseda představenstva:              PhDr. Pavel Kavka

 

člen představenstva:                             Ing. Antonín Láznička

člen představenstva:                             Ing. Vojtěch Janoušek

člen představenstva:                             Ing. Jiří Navrátil