Pozvánka na valnou hromadu 2019

 

 

Pozvánka na valnou hromadu 2018

 

 

Pozvánka na valnou hromadu 2017

 

 

Pozvánka na valnou hromadu 2016

 

 

Pozvánka na valnou hromadu 2015

 

 

Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

 

 

Oznámení o určení dodatečné lhůty k odevzdání akcií

 

 

 

 

Valná hromada dne 12.6.2014 rozhodla mj. o přeměně všech kmenových listinných akcií společnosti na jméno na zaknihované cenné papíry a o způsobu výplaty dividend za rok 2013, plná znění usnesení jsou uvedena v přílohách: 

 

Přeměna akcií ŠPVS, a.s. na zaknihované akcie         icon-pdf

 

Převzetí dividendy za rok 2013                                icon-pdf

 

 

 

 

Pozvánka na Valnou hromadu 2014