V pátek 21. září se rámci své pracovní návštěvy Šumperska ministr zemědělství Miroslav Toman zajímal také o provozování vodovodů a kanalizací, protože tato agenda rovněž patří do kompetence Ministerstva zemědělství ČR.

Časový průběh pracovního dne sice neumožňoval návštěvu provozu některé úpravny vody či ČOV, ale setkání s vodohospodáři věnoval ministr Toman necelou hodinu ze svého pracovního programu. Na společném jednání se zástupci vlastnické společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., a jejich provozní společností, ŠPVS se seznámil s vývojem oboru i aktuální situací v regionu. Pan ministr ocenil odbornou zdatnost provozovatele, který se dlouhodobě stará o vodohospodářský majetek a udržuje jej ve výborném technickém stavu. Hmatatelným důkazem toho je objem ztrát vody, které se podařilo cíleným programem od roku 2002 snížit z původních 46% na současných takřka 10%.

Protože regionem v současné době hýbe, často velmi zpolitizovaná, debata o provozování vodovodů a kanalizací po 1.1.2021, byla část diskuze věnována i tomuto tématu. Vzhledem k tomu, že veškerá vodohospodářská infrastruktura v regionu nikdy nebyla privatizována mimo municipální sféru, je heslo používané některými osobami: „moravská voda do moravských rukou, “ zavádějící. Programem sociální demokracie, kterou ministr Toman ve vládě zastupuje, je převod provozování do rukou municipálních vlastníků, v tomto případě společnosti VHZ Šumperk, a.s.  Pan ministr ocenil otevřenost skupiny SUEZ (většinového vlastníka ŠPVS) při jednáních o možném prodeji podílu provozní společnosti ŠPVS a.s. vlastnické společnosti VHZ Šumperk, a.s. a podpořil cestu postupných kroků ke zvyšování kontroly nad provozováním ze strany VHZ Šumperk, a.s. Stejný záměr má i společnost VHZ Šumperk, a.s., která by ráda při vypisování koncesního řízení tuto kontrolní pozici posílila a současně vede jednání o odkupu podílu v provozovatelské společnosti.

 

 zdroj: https://www.nase-voda.cz/ministr-toman-se-na-sumpersku-zajimal-take-tamni-vodohospodarstvi/

 

03

 

01

Šumpersko má vody relativní dostatek, ale není to zadarmo

 

Voda je stále tématem, které hýbe Českem. Podle posledních informací sucho trápí přibližně 90% procent území Česka a nejbližší vyhlídky nejsou dobré. I když se většina krajů potýká s nedostatkem vody, severní část Olomouckého kraje má však kvalitní vody relativní dostatek. Na otázky související s touto problematikou odpovídá Radim Jirout, ředitel Šumperské provozní vodohospodářské společnosti (ŠPVS), která je aktuálním dodavatelem vody pro tuto oblast a patří do francouzské skupiny Suez.

Pane řediteli, má vůbec sucho nějaké dopady na oblast provozovanou ŠPVS?
Upřímně, pokud nějaké jsou, tak minimální. Hodně nám pomáhá fakt, v jaké geografické oblasti se nacházíme, ale není to jen o tom.  O vodu, jako o každé bohatství, je třeba se starat a nečekat, až je jí nedostatek.  Provedli jsme řadu technických opatření, jejichž prostřednictvím jsme schopni zásobovat celou oblast z různých zdrojů.  Výpadek jednoho jsme schopni nahradit z jiného zdroje, aniž to často spotřebitel vůbec zaznamená. Musím poděkovat VHZ (Vodohospodářská zařízení Šumperk), že vyslyšela naše dlouholeté volání po prohloubení vrtu v Lesnici a tím jsme i optimálně rozložili rizika v zásobování vodou. Nesmírně důležitá je dlouhodobě odpovědná práce na vodovodní síti, včetně potřebných investic. Síť jsme přebírali se ztrátami vody okolo 46%, nyní se pohybujeme něco nad 10%, a to je více než slušný evropský průměr. 


Zvykli jsme si otočit kohoutkem a kvalitní vody je dostatek. Co Ti spotřebitelé, kteří nejsou napojení na Vaši síť?
Máte pravdu, pokud voda teče, většinou nás nenapadne, že by to tak jednou nemuselo být. Tuto realitu prožilo v letních měsících mnoho majitelů individuálních zdrojů, kde voda došla. A nejde jen o to, že voda leckde zmizí. V naší akreditované laboratoři máme doloženo množství výsledků rozborů vody ze studen občanů, že kvalita vody individuálních zdrojů se zhoršuje rok od roku. V létě jsme realizovali desítky závozů pitné vody do obcí mimo tarifní oblast VHZ, víceméně jsme na pokraji technických možností, kterými disponujeme. Vše jsme mohli realizovat díky promyšleným investicím do provozního majetku společnosti, který od počátku naší smlouvy s VHZ přesáhnul částku 200 mil Kč.


Dovážení vody do studen asi není optimální řešení, je to tak?

Vozit vodu do studny je opravdu nesmysl a neděláme to, protože voda se ihned vsákne do podloží. Vodu navážíme do vodojemů či retenčních nádrží, v některých případech zapůjčujeme cisterny na podvozku. Situace s nedostatečnými individuálními zdroji vody je pochopitelně řešitelná připojením na skupinový vodovod. Technicky je to celkem jednoduché, ale investičně poměrně náročné a nelze to realizovat v řádu týdnů. Řada obcí již napojených na vodovod, své sítě rozšiřuje i do okrajových částí, kde jsou lidé stále odkázáni na lokální zdroje.


To znamená, že budete mít více zákazníků. Zvládnete to?
Výsledky v různých oblastech našich služeb dlouhodobě ukazují, že děláme svou práci odpovědně a dobře. A nemyslím tím „za tři“, jako ve škole… Provozování vodovodů a kanalizací je odborně náročná a zodpovědná profese.  Musíte o tom „něco“ vědět, jinak Vám neteče z kohoutku kvalitní voda za odpovídající cenu. Jistota naší dodávky kvalitní vody, technický stav provozovaných sítí a odborná způsobilost nás, jako provozovatele, potvrzuje, že jsme se vydali tou správnou cestou. Navzdory tomu se objevují snahy o alternativní způsob provozování, které nejsou založeny na odborných principech, ale na politických nebo čistě osobních ekonomických cílech. Tyto změny mohou mít negativní dopad na kvalitu provozování a dodávky a mohou se nemile dotknout všech odběratelů. V dodávání vody není místo na experimenty, to mi věřte.


Zdroj: https://reklama.denik.cz/reklama/vodarny-sumperk.html

O kvalitě vody ve studnách hovořila vedoucí laboratoře Ing. Jana Kupková - více zde:

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/218411010100910/obsah/642572-kvalita-vody-ve-studnach

 

večer reportáž pokračovala v pořadu Události v regionech:

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/418231100030910-udalosti-v-regionech/obsah/642721-ubytek-vody-ve-studnach-a-zhorseni-jeji-kvality

V poslední době jsme opět svědky řady debat nad úrovní výše plateb za vodné a stočné. Prakticky napříč celým politickým spektrem panuje vzácná shoda, že cena vody v České republice je vysoká, či přímo řečeno „voda je drahá“ a naši občané platí jednu z nejvyšších cen v Evropě. Co mají všechny tyto diskuze o cenách vody společného je skutečnost, že předkládané závěry nejsou podloženy žádnými základními výpočty.

 

více zde: https://echo24.cz/a/SyyrL/cesi-plati-za-vodu-devatou-nejnizsi-castku-v-evrope

K 1.7.2018 převzala společnost ŠPVS, a.s. provozování vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Rájec na Zábřežsku. Vodovod, který byl za více než 20 mil. Kč vybudován obcí s využitím dotací a který byl zprovozněn ke konci roku 2011, provozovala donedávna společnost Ekozis Zábřeh. Vodovod nemá vlastní zdroj, ale je napojen na skupinový vodovod Zábřeh, který je ve vlastnictví municipální společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. a je provozován společností ŠPVS, a.s.

I.etapa výstavby vodovodu v obci Rájec byla povolena již v roce 2006, postupně následovaly další etapy. Celkem bude vodovod tvořit přes 4,5 km rozvodných řadů a zásobovat bude až 480 obyvatel. V současné době obec rovněž připravuje výstavbu kanalizace.