V úterý 19.5.2020 poškodila stavební firma provádějící revitalizaci části sídliště Šumavská u Bratrušovského potoka vodovodní přípojku pro koupaliště Bratrušák v Šumperku. Vlivem této havárie došlo k poklesu tlaku vody následně i k rozkalení vody v rozvodné vodovodní síti zejména v oblasti sídliště Šumavská a Čajkovského, čemuž nelze za takovéto situace zabránit. Přes operativní odkalování sítě během opravy překopnutého potrubí, tak i po ukončení opravy, se zákal dostal až ke koncovým odběratelům. Intenzivní odkalování probíhalo i ve středu a ve čtvrtek, nicméně rozsah kalového mraku je tak rozsáhlý, že do dnešního dne nebyl zákal z vodovodu zcela odstraněn. Opakovaná odkalování a další související činnosti (jako např. čištění sítek před domovními vodoměry) budou probíhat až do úplného odstranění všech následků havárie.
Pokud zjistíte zákal u dodávané vody, prosíme, abyste toto nahlásili nejlépe e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , ev. telefonicky na vodárenský dispečink 583 317 202 s uvedením přesného místa a času zjištěné závady. Tato informace nám pomůže k přesnějšímu a účinnějšímu odkalování vodovodní sítě.
Rovněž tak prosíme správce domů o zpřístupnění domovních vodoměrů našim montérům, kteří je budou čistit od zaneseného kalu.

Za způsobené problémy, byť nebyly zaviněny z naší strany, se vám omlouváme.

 

V měsíci květnu 2020 budou s ohledem na mimořádná hygienická opatření související s nemocí COVID-19 odečty fakturačních vodoměrů prováděny odečítači společnosti ŠPVS, a.s. ve zvláštním režimu.

 

Po přechodnou dobu bude dostačovat, pokud údaje z ciferníku vodoměru odečtete sami a tyto údaje nahlásíte odečítači při jeho návštěvě či mu je následně předáte telefonicky. K vyloučení pochybností doporučujeme, abyste stav na vodoměru nafotili a tento obrázek ukázali na displeji vašeho telefonu odečítači.

 

Odečítač může v současném nouzovém režimu vstupovat do prostor vašich nemovitostí za účelem odečtu výhradně po vašem výslovném souhlasu.

 

Vážení odběratelé,

v návaznosti na platné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kdy od 1.5.2020 bude vodné a stočné zařazeno do skupiny se sníženou sazbou DPH ve výši 10%, bude po 1.5.2020 účtováno vodné a stočné v následující výši:

vodné (úplata za dodávku pitné vody)                     42,84 Kč + 10 % DPH, tj. 47,12 Kč/m3

stočné (úplata za odvádění odpadních vod)              42,37 Kč + 10 % DPH, tj. 46,61 Kč/m3

 

Podle výše citovaného zákona se sazba daně určuje podle data zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“), což mj. znamená, že pokud bude odečet proveden např. v září 2020, bude vodné (a stočné) podléhat 10% sazbě DPH bez ohledu na období, za které bude odečet proveden.

Pokud ale byly přijímány zálohy, pak se sazba DPH určí podle data přijetí – zálohy přijaté před 1.5. budou podléhat 15% sazbě a zálohy přijaté po 1.5. budou podléhat 10% sazbě DPH. Při následném vyúčtování se již řeší sazba DPH pouze pro doplatek nebo přeplatek:

- pro doplatek s DUZP po 1.5. platí sazba 10%.

- řešení přeplatku je trochu komplikovanější, protože se musí zohledňovat sazby podle posledních záloh a vrací se "od konce" - tedy nejdříve zálohy zaplacené v 10% sazbě DPH. Pokud například vzniká přeplatek (DUZP 6/2020) ve výši 5.000,- Kč v úrovni základu daně a zálohy v úrovni základu daně v celkové hodnotě 2 000,- Kč byly přijaty v období 05/2020, 06/2020 (tedy v 10% sazbě DPH) a další zálohy byly přijaty v období 04/2020, 03/2020 a dříve (tedy v 15% sazbě DPH), pak tato 1. část přeplatku ve výši 2.000,- Kč bude vypořádána v 10% sazbě daně a zbylá část přeplatku v celkové hodnotě 3 000,- Kč bude vypořádána v 15% sazbě DPH.

Byť se výše uvedený postup může jevit někomu nesrozumitelný, odpovídá platnému zákonu, který musí naše společnost respektovat.

 

Ty z vás, které celá problematika zajímá do větších podrobností, odkazujeme např. na následující odkaz:

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/postup-pri-zmene-sazeb-dph/

ŠPVS respektuje závažnou epidemiologickou situaci a klade velký důraz na ochranu zdraví svých zákazníků i zaměstnanců; z tohoto důvodu byly na přechodnou dobu od 16.3.2020 zastaveny fyzické odečty fakturačních vodoměrů. Do doby uklidnění situace a obnovení odečtů tak budou vystavována vyúčtování vodného a stočného na základě technického propočtu, který vychází z dlouhodobé spotřeby na odběrném místě. Pokud po obdržení vyúčtování zjistíte, že skutečný stav vodoměru se výrazně liší od stavu propočteného, můžete nám zaslat aktuální stav vodoměru (e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na adresu ŠPVS, a.s., zákaznické centrum, Jílová 6, 787 01 Šumperk) a bude vám vystaveno opravené vyúčtování podle vámi zaslaných údajů.

V souvislosti s výskytem koronaviru vyvolávajícího infekční onemocnění COVID-19, informujeme klienty akciové společnosti ŠPVS o následujících faktech.

 

Šíření koronaviru pitnou vodou.

Podle dostupných informací je pravděpodobnost šíření koronaviru pitnou vodou v běžném prostředí skoro nulová. Přenášejí se kapénkovou cestou (prskání, kýchání), přímým fyzickým kontaktem s nakaženým (doteky a následný vstup do těla ústy nebo sliznicemi), kontaktem s předměty, jichž se dotkl nakažený (dotek a následný přenos ústy nebo sliznicemi).

 

Šíření viru v kanalizaci

Protože koronavirus vyloučený močí přežívá přibližně 2 dny a při vyloučení stolicí zhruba týden, existuje riziko, že se může vyskytovat v kanalizaci prostřednictvím vzniklého aerosolu. Proto ti, kdo se v kanalizaci pohybují, musí být chráněni maskou s biologickým filtrem (respirátorem), který viry zachycuje. Důrazně žádáme, aby občané nevstupovali do kanalizace nebo ji neotvírali a vždy se obrátili na naše pracovníky, kteří jsou k tomuto účelu oprávněni, školeni a vybaveni. V tuto dobu o to více apelujeme naše klienty, aby dodržovali patřičná nařízení Kanalizačního řádu (odkaz) a nevhazovali do kanalizace prostřednictvím záchodů nevhodné předměty. Upozorňujeme, že použité kapesníky patří do odpadkového koše a nikoliv do kanalizace, protože mohou být zdrojem koronavirové infekce.

Chceme uklidit naše zákazníky a obyvatele Šumperska, že k přerušení dodávky vody z důvodu epidemie koronaviru nemůže reálně dojít. ŠPVS má vypracovaný havarijní a krizový pandemický plán a v něm definovanou zastupitelnost pracovníků a také zastupitelnost zdrojů a úpraven pitné vody. Mnoho objektů je kromě toho vybaveno plně automatickými, resp. dálkově řízenými systémy a není tedy nezbytně nutná přítomnost obsluhy 24 hodin denně. Pravděpodobnost, že onemocní všichni pracovníci na všech úpravnách vody současně, je prakticky nulová.

 

I v tuto dobu platí základní pravidlo pro podobné situace: Zachovejme, prosím, klid a rozvahu!

 

V podrobnostech odkazujeme na článek SOVAKu zde