„Podporujeme v Šumperku řadu kulturních i sportovních projektů, když jsme zjistili, že Galerie Jiřího Jílka potřebuje pomoci, neváhali jsme a rádi jsme přispěli. Přejeme galerii ať nadále vzkvétá,“ popřál Galerii Jiřího Jílka ředitel Šumperské vodohospodářské společnosti Radim Jirout. ŠPVS se tak přidala k dalším dvěma mecenášům, kteří se rozhodli v nelehké situaci galerii podpořit.

 

více na: https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumperska-Galerie-Jiriho-Jilka-dekovala-svym-zachrancum-13687/clanek/Zpravodajstvi

Reporáž ČT zde:

Měsíc bezpečnosti SUEZ ve vodárenských společnostech - 28.března - 30.dubna 2019

 

 

 mesic bezp 2019

 

Skupina SUEZ každoročně vyhlašuje téma při příležitosti Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který se slaví 28. dubna. V minulých letech byla vyhlášena například tato témata:  bezpečnost za volantem, oznamování skoronehod, alkohol a drogy na pracovišti.
V letošním roce byl stanoven ne den, ale rovnou MĚSÍC bezpečnosti s pěti tématy. S těmito tématy se zaměstnanci blíže seznámí v době společných setkání na téma bezpečnost.

 

1.    Riziko kolize
Kolize vozidla s člověkem je jedním z nejčastějších příčin smrtelných úrazů ve skupině.  Především v odpadovém hospodářství, ale nevyhýbá se ani odvětví vodárenství. Je třeba neustále opakovat, že se řidič i chodec musí vždy ujistit, že je situace bezpečná, pokud mění směr, couvá, přechází silnici apod.

 

2.    Skoronehoda s vysokým potenciálem závažnosti (HIPO)
Ve skupině SUEZ jsou všechny skoronehody, které mohly mít závažné až tragické důsledky, podrobně analyzovány, aby se tak předešlo vážným úrazům.

 

3.    Bezpečnostní návštěva
Manažerské bezpečnostní návštěvy se staly již pevnou součástí života v našich vodárenských společnostech. Jejich cílem je formou diskuze vybudovat důvěru mezi managementem a zaměstnanci.

 

4.    Právo přerušit práci
Každý pracovník má právo zastavit či přerušit práci, pokud se cítí v nebezpečí. Někteří odborníci říkají, že by zaměstnavatelé měli zmocnit pracovníky k zastavení nebezpečné úlohy nebo situace bez ohledu na to, kdo ji provádí. Všichni zaměstnanci by měli absolvovat školení o zastavení práce, kterou vidí jako nebezpečnou. Zastavení práce by mělo být následováno vyšetřením situace a mělo by se zjistit, zda existují rizika a jak je minimalizovat.

 

5.    Rychlá kontrola a LOTO
I v případě rutinní práce by se mělo stát samozřejmostí, že si zkontrolujeme, zda jsou podmínky práce bezpečné a zda můžeme práci zahájit. V angličtině, francouzštině a mnoha dalších jazycích se této kontrole říká vigiminut, tedy minuta bdělosti. Tento výraz dobře vystihuje podstatu věci. Toto platí dvojnásob při provádění oprav nebo údržby vybavení a strojů, které je nutné před výkonem práce izolovat od zdrojů energie a zajistit jejich náhodné spuštění.

 

Sloganem kampaně měsíce bezpečnosti je SAFETY ALWAYS (Bezpečnost vždy)

Kupovat, nebo ne?

Už léta se řeší dilema, zda je lepší pít (propagovanou) balenou vodu či vodu z kohoutku, u které vodárny ručí za její nezávadnost. Z výsledků rozsáhlého rozboru sdružení DTest uskutečněného před časem v pěti městech – Ostravě, Brně, Plzni, Praze a Liberci – vyšly hůř vody balené. A to i přesto, že byly vody z kohoutku úmyslně znevýhodněny. Transport mezi vodárnou a odběratelem totiž není bez rizika. V testu byla úmyslně zvolena starší zástavba, kde mohly být zanešené rozvody. Problém s vnitřním vodovodem může zhoršit kvalitu vody.

 

Tvrdá voda škodí pračkám, ne lidem

Takzvaná tvrdá voda má špatnou pověst kvůli reklamám. Ty tvrdí, že způsobuje usazeniny, které poškozují například pračky. Opraváři proto doporučují ji změkčovat. To ale neplatí na lidi! Naopak, tímto procesem by došlo k nahrazení prospěšného vápníku i hořčíku sodíkem. Jeho vyšší obsah má negativní dopad na osoby trpící srdeční chorobou, hypertenzí. Naopak žádná studie neprokázala, že konzumace tvrdé vody organismu škodí.

Je pravda, že příliš tvrdá voda vytváří nevábný bílý až šedý povlak na kávě, čaji a za jistých okolností mění senzorické vlastnosti vařených jídel, Tento jev způsobuje vysrážení minerálů, když jich voda obsahuje větší množství, ale to je všechno. Mýty, že stojí za vznikem ledvinových kamenů nebo ucpávání cév, byly dávno vyvráceny, stejně tak jako škodlivost chloru v kohoutkové vodě. Jeho poměr se totiž pečlivě monitoruje.

 

Nebezpečné studny

Zdravotní problémy mohou nastat u domácích studní, hlavně na venkově. Pokud jsou léta nečištěné, mohou obsahovat i nebezpečné chemické látky, které se dostaly do řek a podzemních vod při povodních. Patří mezi hygienicky nevyhovující a jsou vysoce rizikové. Státní zdravotní ústav zpracoval před lety výsledky rozborů z 5000 studní. Limitní hodnoty byly překračovány v 60–70 % vzorků!

 

 

Více na: https://zeny.iprima.cz/zdravi/voda-je-zdrava-ale-ktera-je-lepsi-kohoutkova-balena-nebo-mineralni

V pátek 21. září se rámci své pracovní návštěvy Šumperska ministr zemědělství Miroslav Toman zajímal také o provozování vodovodů a kanalizací, protože tato agenda rovněž patří do kompetence Ministerstva zemědělství ČR.

Časový průběh pracovního dne sice neumožňoval návštěvu provozu některé úpravny vody či ČOV, ale setkání s vodohospodáři věnoval ministr Toman necelou hodinu ze svého pracovního programu. Na společném jednání se zástupci vlastnické společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., a jejich provozní společností, ŠPVS se seznámil s vývojem oboru i aktuální situací v regionu. Pan ministr ocenil odbornou zdatnost provozovatele, který se dlouhodobě stará o vodohospodářský majetek a udržuje jej ve výborném technickém stavu. Hmatatelným důkazem toho je objem ztrát vody, které se podařilo cíleným programem od roku 2002 snížit z původních 46% na současných takřka 10%.

Protože regionem v současné době hýbe, často velmi zpolitizovaná, debata o provozování vodovodů a kanalizací po 1.1.2021, byla část diskuze věnována i tomuto tématu. Vzhledem k tomu, že veškerá vodohospodářská infrastruktura v regionu nikdy nebyla privatizována mimo municipální sféru, je heslo používané některými osobami: „moravská voda do moravských rukou, “ zavádějící. Programem sociální demokracie, kterou ministr Toman ve vládě zastupuje, je převod provozování do rukou municipálních vlastníků, v tomto případě společnosti VHZ Šumperk, a.s.  Pan ministr ocenil otevřenost skupiny SUEZ (většinového vlastníka ŠPVS) při jednáních o možném prodeji podílu provozní společnosti ŠPVS a.s. vlastnické společnosti VHZ Šumperk, a.s. a podpořil cestu postupných kroků ke zvyšování kontroly nad provozováním ze strany VHZ Šumperk, a.s. Stejný záměr má i společnost VHZ Šumperk, a.s., která by ráda při vypisování koncesního řízení tuto kontrolní pozici posílila a současně vede jednání o odkupu podílu v provozovatelské společnosti.

 

 zdroj: https://www.nase-voda.cz/ministr-toman-se-na-sumpersku-zajimal-take-tamni-vodohospodarstvi/

 

03

 

01