Vážení zákazníci,

            v letošním roce v souvislosti s  aktuální epidemiologickou situací došlo k omezení odečtů fakturačních vodoměrů; je proto pravděpodobné, že nebude proveden fyzický odečet spotřeby vody ve vašem odběrném místě.

V takovémto případě vám bude vyúčtování spotřeby vystaveno v obvyklém termínu konce měsíce května a to na základě automaticky vypočteného množství odebrané vody dle známých údajů z předchozích období.

V případě zájmu lze nahlásit stav vodoměru svépomocí a to následujícími způsoby:

telefonem        na tel. číslo 583 317 317. Po vytočení čísla budete spojeni s operátorem, který vás požádá o sdělení následujících informací: číslo odběratele, číslo vodoměru a datum odečtu vodoměru.

e-mailem          na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Do předmětu zprávy uveďte tyto informace: číslo odběratele, číslo vodoměru a datum odečtu vodoměru.

www stránky    v naší virtuální kanceláři http://zakaznici.spvs.cz/. Tato možnost platí pro zákazníky, kteří již mají u naší společnosti vygenerovaný přístup do virtuální kanceláře.

Výše uvedené způsoby nahlášení stavu vodoměru bude možno provést v pracovní dny v čase od 7:00 – 15:00 hod. a to nejpozději do 27.5.2021.

V případě nenahlášení stavu vodoměru nejpozději do 27.5.2021 bude proveden technický propočet tak, jak je obvyklé.

Vyúčtování za dodanou vodu a odvedenou odpadní vodu obdržíte od naší společnosti ve stejném období jako v předcházejících letech.

V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na naše zákaznické centrum, tel. 583 317 317, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

V Šumperku 28.4.2021

 

Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.

generální ředitel společnosti

ŠPVS, a.s. zajišťuje pravidelnou deratizaci kanalizace a přilehlých prostor vždy v jarních a podzimních měsících. V kanalizačních šachtách a objektech jsou pokládány nástrahy, které nejsou na bázi jedu, ale snižují srážlivost krve a způsobují vnitřní vykrvácení. Aplikovány jsou ve formě "salámu", který obsahuje přesnou dávku pro hubení potkanů. U větších zvířat, jako jsou kočky nebo psi, dávka způsobí jen mírnou nevolnost. Při plošné deratizaci není populace potkanů vyhubena, ale drží se na jakési únosné míře. ŠPVS rovněž plošně monitoruje robotem s televizní kamerou stav kanalizační sítě a postupně ji rekonstruuje, což rovněž omezuje životní podmínky pro potkany.

Pro důslednou deratizaci je však nezbytné, aby souběžně proběhlo kladení nástrah i v přilehlých nemovitostech, které nejsou součástí provozovaných úseků kanalizace a naše společnost tam tyto činnosti nemůže provádět. Obecnou povinností všech vlastníků nemovitostí je pravidelné zajišťování deratizace rizikových prostor (zejména sklepy, suterénní prostory, kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace, apod.). Vyzýváme proto odpovědné osoby ke koordinovanému postupu v opatřeních proti hlodavcům.

 

 

město                                                 termín

Šumperk                               od poloviny dubna do poloviny května

Zábřeh                                  druhá polovina dubna

Mohelnice                             druhá polovina dubna

ostatní obce                          v polovině dubna

Vikýřovice, Rapotín, Petrov nad Desnou, Sobotín, Loučná nad Desnou, Staré Město, Hanušovice, Oskava, Mírov, Vlčice a Loštice

 

 

Bližší termíny, ev. další podrobnosti Vám sdělí mistr střediska kanalizací Milan Churavý, tel: 602 760 921.

Podstatný vliv na četnost populace potkanů má zejména jejich přístup k potravě, proto vyzýváme všechny občany, aby zbytky jídel nevhazovali do kanalizace, nýbrž je likvidovali řádným způsobem (v uzavřených obalech je odkládali do nádob na TKO).

Vážení zákazníci,

            s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci jsou až do odvolání přerušeny odečty fakturačních vodoměrů.

Vyúčtování spotřeby Vám bude vystaveno v obvyklých termínech a to na základě automaticky vypočteného množství odebrané vody dle známých údajů z předchozích období.

 

 

V případě zájmu lze nahlásit stav vodoměru svépomocí a to následujícími způsoby:

telefonem        na tel. číslo 583 317 317 nebo 583 317 541. Po vytočení čísla budete spojeni s operátorem, který vás požádá o sdělení následujících informací: číslo odběratele, číslo vodoměru a datum odečtu vodoměru.

e-mailem          na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Do předmětu zprávy uveďte tyto informace: číslo odběratele, číslo vodoměru a datum odečtu vodoměru.

www stránky   v naší virtuální kanceláři http://zakaznici.spvs.cz/. Tato možnost platí pro zákazníky, kteří již mají u naší společnosti vygenerovaný přístup do virtuální kanceláře.

 

 

Výše uvedené způsoby nahlášení stavu vodoměru bude možno provést v pracovní dny v čase od 7:00 – 15:00 hod. a to nejpozději do 20.4.2021.

V případě nenahlášení stavu vodoměru nejpozději do 20.4.2021 bude proveden technický propočet tak, jak je obvyklé.

Vyúčtování za dodanou vodu a odvedenou odpadní vodu obdržíte od naší společnosti ve stejném období jako v předcházejících letech.

V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na naše zákaznické centrum, tel. 583 317 317, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

 

Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.

generální ředitel společnosti

Vážení zákazníci,

            s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci jsou až do odvolání přerušeny odečty fakturačních vodoměrů.

Vyúčtování spotřeby Vám bude vystaveno v obvyklých termínech a to na základě automaticky vypočteného množství odebrané vody a to na základě známých údajů z předchozích období.

V případě zájmu lze nahlásit stav vodoměru svépomocí a to následujícími způsoby:

telefonem        na tel. číslo 583 317 317. Po vytočení čísla budete spojeni s operátorem, který vás požádá o sdělení následujících informací: číslo odběratele, číslo vodoměru a datum odečtu vodoměru.

e-mailem          na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Do předmětu zprávy uveďte tyto informace: číslo odběratele, číslo vodoměru a datum odečtu vodoměru.

www stránky    v naší virtuální kanceláři http://zakaznici.spvs.cz/. Tato možnost platí pro zákazníky, kteří již mají u naší společnosti vygenerovaný přístup do virtuální kanceláře.

Výše uvedené způsoby nahlášení stavu vodoměru bude možno provést v pracovní dny v čase od 7:00 – 15:00 hod. a to nejpozději do 19. 3. 2021.

V případě nenahlášení stavu vodoměru nejpozději do 19. 3. 2021 bude proveden technický propočet tak, jak je obvyklé.

Vyúčtování za dodanou vodu a odvedenou odpadní vodu obdržíte od naší společnosti
ve stejném období jako v předcházejících letech.

V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na naše zákaznické centrum, tel. 583 317 317,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Dne 2.11.2020 prodala nadnárodní skupina SUEZ GROUP akcie společnosti ŠPVS, a.s. společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ), která tak nabyla vlastnictví 100% kusů akcií společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

VHZ je akciovou společností vlastněnou výhradně městy a obcemi šumperského okresu. Ve své činnosti navazuje VHZ na dřívější organizace a je pokračovatelem hrdé tradice vodárenství v regionu. VHZ vznikla 1. ledna roku 1994 a navazuje na působení někdejšího státního podniku Vodovody a kanalizace Šumperk. Zakladatelem společnosti byl tehdejší Fond národního majetku a akcionáři je aktuálně 28 měst a obcí.

Došlo tak k završení procesu akvizice společnosti ŠPVS, a.s., která byla zahájena rozhodnutím valné hromady společnosti VHZ ze dne 27.7.2020. Ke dni 2.11.2020 současně došlo ve společnosti ŠPVS, a.s. k odvolání všech stávajících členů představenstva společnosti a dozorčí rady společnosti a byli jmenováni noví zástupci jmenovaní společností VHZ. Ode dne 3.11.2020 tak společnost VHZ plnohodnotně vlastní a ovládá provozní společnost ŠPVS, a.s., což znamená že vodohospodářská infrastruktura vlastněná VHZ je od 3.11.2020 provozována prostřednictvím dceřiné provozní společnosti.