Vážení odběratelé,

            na konci roku 2020 proběhne zásadní změna ve vlastnické struktuře společnosti ŠPVS – majoritní vlastnický podíl dosud držený nadnárodní skupinou SUEZ získá místní společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., která je ve vlastnictví měst a obcí šumperského regionu a je sama vlastníkem vodohospodářské infrastruktury. Vlastnictví i provozování vodohospodářského majetku tak bude realizováno prostřednictvím municipálních společností.

            S touto změnou souvisí i skutečnost, že některé aktivity, na které skupina SUEZ kladla důraz, nebudou již v nových podmínkách nadále zajišťovány. Jedním z nich je i projekt dálkového odečítání vodoměrů, který byl postupně zaváděn od roku 2016 nejprve na území města Šumperk a posléze i v dalších lokalitách provozovaných vodovodů, kde bylo osazeno celkem více než tisíc vodoměrů s dálkovým odečtem.

Vzhledem k tomu, že v rámci koncesního řízení na provozování vodovodu pro veřejnou potřebu od roku 2021 nebyl systém dálkových odečtů stávajícím vlastníkem SUEZ nabízen a vlastník infrastruktury zajištění dálkových odečtů dále nepožaduje, tak s účinností od 1.11.2020 bude celý projekt kompletně zastaven a počínaje tímto datem nebudou již stávající vodoměry odesílat data o průtoku vody do systému. Přídavná technologie zůstane na již osazených vodoměrech i nadále namontována, k její demontáži dojde až v návaznosti na výměnu vodoměru z důvodu cejchu či jiného nezbytného zásahu na odběrném místě. Odběratele, kteří si již zvykli na kontrolu spotřeby prostřednictvím dálkového přístupu ke svému zákaznickému účtu, upozorňujeme, že poslední dostupné údaje budou z 31.10.2020 a následně budou do systémy vkládány až údaje získané fyzickým odečtem vodoměru, ať již našimi odečítači či samoodečtem.

Současně žádáme všechny odběratele, kteří mají sjednanou měsíční fakturaci, aby si od měsíce listopadu opět hlásili měsíční stavy vodoměrů k fakturaci a to e-mailem nebo lépe přímým zadáváním údajů do svého účtu v zákaznické virtuální kanceláři. Pokud ještě nemáte přístup do svého účtu, obraťte se naše zákaznické centrum, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Opětovně všem odběratelům doporučujeme, aby v rámci ochrany vlastního majetku v pravidelných intervalech sledovali stav vodoměru a včas tak odhalili případné poruchy vnitřních rozvodů - např. netěsnost samotného rozvodu, prokapávající pojistný ventil či splachovač nebo nedovřený ventil na zahradě, atd. Lze tak předejít nečekaným výdajům za zbytečně odebranou vodu.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte prosím na zákaznické centrum naší společnosti, tel: 583 317 317.

 

 

Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.

generální ředitel v.r.

V úterý 19.5.2020 poškodila stavební firma provádějící revitalizaci části sídliště Šumavská u Bratrušovského potoka vodovodní přípojku pro koupaliště Bratrušák v Šumperku. Vlivem této havárie došlo k poklesu tlaku vody následně i k rozkalení vody v rozvodné vodovodní síti zejména v oblasti sídliště Šumavská a Čajkovského, čemuž nelze za takovéto situace zabránit. Přes operativní odkalování sítě během opravy překopnutého potrubí, tak i po ukončení opravy, se zákal dostal až ke koncovým odběratelům. Intenzivní odkalování probíhalo i ve středu a ve čtvrtek, nicméně rozsah kalového mraku je tak rozsáhlý, že do dnešního dne nebyl zákal z vodovodu zcela odstraněn. Opakovaná odkalování a další související činnosti (jako např. čištění sítek před domovními vodoměry) budou probíhat až do úplného odstranění všech následků havárie.
Pokud zjistíte zákal u dodávané vody, prosíme, abyste toto nahlásili nejlépe e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , ev. telefonicky na vodárenský dispečink 583 317 202 s uvedením přesného místa a času zjištěné závady. Tato informace nám pomůže k přesnějšímu a účinnějšímu odkalování vodovodní sítě.
Rovněž tak prosíme správce domů o zpřístupnění domovních vodoměrů našim montérům, kteří je budou čistit od zaneseného kalu.

Za způsobené problémy, byť nebyly zaviněny z naší strany, se vám omlouváme.

 

V měsíci květnu 2020 budou s ohledem na mimořádná hygienická opatření související s nemocí COVID-19 odečty fakturačních vodoměrů prováděny odečítači společnosti ŠPVS, a.s. ve zvláštním režimu.

 

Po přechodnou dobu bude dostačovat, pokud údaje z ciferníku vodoměru odečtete sami a tyto údaje nahlásíte odečítači při jeho návštěvě či mu je následně předáte telefonicky. K vyloučení pochybností doporučujeme, abyste stav na vodoměru nafotili a tento obrázek ukázali na displeji vašeho telefonu odečítači.

 

Odečítač může v současném nouzovém režimu vstupovat do prostor vašich nemovitostí za účelem odečtu výhradně po vašem výslovném souhlasu.

 

Vážení odběratelé,

v návaznosti na platné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kdy od 1.5.2020 bude vodné a stočné zařazeno do skupiny se sníženou sazbou DPH ve výši 10%, bude po 1.5.2020 účtováno vodné a stočné v následující výši:

vodné (úplata za dodávku pitné vody)                     42,84 Kč + 10 % DPH, tj. 47,12 Kč/m3

stočné (úplata za odvádění odpadních vod)              42,37 Kč + 10 % DPH, tj. 46,61 Kč/m3

 

Podle výše citovaného zákona se sazba daně určuje podle data zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“), což mj. znamená, že pokud bude odečet proveden např. v září 2020, bude vodné (a stočné) podléhat 10% sazbě DPH bez ohledu na období, za které bude odečet proveden.

Pokud ale byly přijímány zálohy, pak se sazba DPH určí podle data přijetí – zálohy přijaté před 1.5. budou podléhat 15% sazbě a zálohy přijaté po 1.5. budou podléhat 10% sazbě DPH. Při následném vyúčtování se již řeší sazba DPH pouze pro doplatek nebo přeplatek:

- pro doplatek s DUZP po 1.5. platí sazba 10%.

- řešení přeplatku je trochu komplikovanější, protože se musí zohledňovat sazby podle posledních záloh a vrací se "od konce" - tedy nejdříve zálohy zaplacené v 10% sazbě DPH. Pokud například vzniká přeplatek (DUZP 6/2020) ve výši 5.000,- Kč v úrovni základu daně a zálohy v úrovni základu daně v celkové hodnotě 2 000,- Kč byly přijaty v období 05/2020, 06/2020 (tedy v 10% sazbě DPH) a další zálohy byly přijaty v období 04/2020, 03/2020 a dříve (tedy v 15% sazbě DPH), pak tato 1. část přeplatku ve výši 2.000,- Kč bude vypořádána v 10% sazbě daně a zbylá část přeplatku v celkové hodnotě 3 000,- Kč bude vypořádána v 15% sazbě DPH.

Byť se výše uvedený postup může jevit někomu nesrozumitelný, odpovídá platnému zákonu, který musí naše společnost respektovat.

 

Ty z vás, které celá problematika zajímá do větších podrobností, odkazujeme např. na následující odkaz:

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/postup-pri-zmene-sazeb-dph/

ŠPVS respektuje závažnou epidemiologickou situaci a klade velký důraz na ochranu zdraví svých zákazníků i zaměstnanců; z tohoto důvodu byly na přechodnou dobu od 16.3.2020 zastaveny fyzické odečty fakturačních vodoměrů. Do doby uklidnění situace a obnovení odečtů tak budou vystavována vyúčtování vodného a stočného na základě technického propočtu, který vychází z dlouhodobé spotřeby na odběrném místě. Pokud po obdržení vyúčtování zjistíte, že skutečný stav vodoměru se výrazně liší od stavu propočteného, můžete nám zaslat aktuální stav vodoměru (e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na adresu ŠPVS, a.s., zákaznické centrum, Jílová 6, 787 01 Šumperk) a bude vám vystaveno opravené vyúčtování podle vámi zaslaných údajů.