ŠPVS respektuje závažnou epidemiologickou situaci a klade velký důraz na ochranu zdraví svých zákazníků i zaměstnanců; z tohoto důvodu byly na přechodnou dobu od 16.3.2020 zastaveny fyzické odečty fakturačních vodoměrů. Do doby uklidnění situace a obnovení odečtů tak budou vystavována vyúčtování vodného a stočného na základě technického propočtu, který vychází z dlouhodobé spotřeby na odběrném místě. Pokud po obdržení vyúčtování zjistíte, že skutečný stav vodoměru se výrazně liší od stavu propočteného, můžete nám zaslat aktuální stav vodoměru (e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na adresu ŠPVS, a.s., zákaznické centrum, Jílová 6, 787 01 Šumperk) a bude vám vystaveno opravené vyúčtování podle vámi zaslaných údajů.

V souvislosti s výskytem koronaviru vyvolávajícího infekční onemocnění COVID-19, informujeme klienty akciové společnosti ŠPVS o následujících faktech.

 

Šíření koronaviru pitnou vodou.

Podle dostupných informací je pravděpodobnost šíření koronaviru pitnou vodou v běžném prostředí skoro nulová. Přenášejí se kapénkovou cestou (prskání, kýchání), přímým fyzickým kontaktem s nakaženým (doteky a následný vstup do těla ústy nebo sliznicemi), kontaktem s předměty, jichž se dotkl nakažený (dotek a následný přenos ústy nebo sliznicemi).

 

Šíření viru v kanalizaci

Protože koronavirus vyloučený močí přežívá přibližně 2 dny a při vyloučení stolicí zhruba týden, existuje riziko, že se může vyskytovat v kanalizaci prostřednictvím vzniklého aerosolu. Proto ti, kdo se v kanalizaci pohybují, musí být chráněni maskou s biologickým filtrem (respirátorem), který viry zachycuje. Důrazně žádáme, aby občané nevstupovali do kanalizace nebo ji neotvírali a vždy se obrátili na naše pracovníky, kteří jsou k tomuto účelu oprávněni, školeni a vybaveni. V tuto dobu o to více apelujeme naše klienty, aby dodržovali patřičná nařízení Kanalizačního řádu (odkaz) a nevhazovali do kanalizace prostřednictvím záchodů nevhodné předměty. Upozorňujeme, že použité kapesníky patří do odpadkového koše a nikoliv do kanalizace, protože mohou být zdrojem koronavirové infekce.

Chceme uklidit naše zákazníky a obyvatele Šumperska, že k přerušení dodávky vody z důvodu epidemie koronaviru nemůže reálně dojít. ŠPVS má vypracovaný havarijní a krizový pandemický plán a v něm definovanou zastupitelnost pracovníků a také zastupitelnost zdrojů a úpraven pitné vody. Mnoho objektů je kromě toho vybaveno plně automatickými, resp. dálkově řízenými systémy a není tedy nezbytně nutná přítomnost obsluhy 24 hodin denně. Pravděpodobnost, že onemocní všichni pracovníci na všech úpravnách vody současně, je prakticky nulová.

 

I v tuto dobu platí základní pravidlo pro podobné situace: Zachovejme, prosím, klid a rozvahu!

 

V podrobnostech odkazujeme na článek SOVAKu zde

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci bude z preventivních důvodů zvýšena chlorace pitné vody na hodnoty blížící se max. povolenému limitu koncentrace chloru v pitné vodě. Protože naši odběratelé jsou zvyklí na minimální možné koncentrace, může dojít ke změně chuťových vlastností dodávané vody. Připomínáme, že chlor z pitné vody v otevřeném prostředí rychle vyprchá a tudíž vodu pro přímou konzumaci je vhodné nechat chvíli odstát.

Opatření je přechodné po dobu nezbytně nutnou, poté bude úroveň chlorace snížena na obvyklou prověřenou hodnotu.

Z důvodu celostátní karantény (viz. Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření) jsou všechny naše provozovny uzavřeny pro veřejnost.
Nezbytné záležitosti vyřizujte telefonicky na č. 583 317 111 nebo emailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Děkujeme za pochopení.

Šumperská provozní vodohospodářská společnost (ŠPVS) loni snížila podíl ztrát pitné vody ve vodovodní síti z předloňských 12 procent na zatím nejnižší dosaženou hodnotu 11,3 procenta. Firma, která pitnou vodou zásobuje obyvatele několika měst a obcí na Šumpersku, podle obchodního ředitele ŠPVS Jana Havlíčka, ztráty vody postupně snižuje od roku 2003.

„Stejně jako předloni, kdy byly ztráty vody přibližně 12 procent, se pohybujeme na hranici, která je reálně dosažitelná. Ne každá vodohospodářská společnost se může takto dobrými čísly pochlubit. Pozitivní je to i pro naše odběratele a zákazníky, kteří díky nízkým ztrátám vody také ušetří,“ uvedl Havlíček

Snižování ztrát vody obchodní ředitel přisoudil investicím do vodohospodářské infrastruktury a také monitoringu vodovodního systému. Díky němu je podle Havlíčka možné včas odhalit případný únik vody.

Největší úniky pitné vody loni zaznamenala ŠPVS v souvislosti s haváriemi potrubí. Podle Havlíčka je v těchto případech nejdůležitější, aby lidé, kteří si havárie všimnou, ihned kontaktovali dispečink vodohospodářské společnosti.

Ztráty pitné vody z potrubí se v Česku postupně snižují. Ještě před deseti lety přicházela nazmar zhruba pětina pitné vody, která unikla cestou ke spotřebitelům ve vodovodním potrubí. Před 30 lety to bylo asi 30 procent.

Staré vodovodní sítě, které jsou hlavně ve velkých městech, se od revoluce postupně opravují a ztráty v moha městech klesly už pod 12 procent. Podle Havlíčka je tento výsledek i ve vyspělých evropských zemích považován za výborný.

 

 

zdroj:

https://olomoucka.drbna.cz/zpravy/17354-zasobitel-pitne-vody-mest-a-obci-na-sumpersku-snizil-ztraty-pod-12-procent-setri-penize-odberatelum.html