Současné mrazivé počasí může způsobit i některé nepříjemné nečekané situace jako např. zamrznutí vodovodní přípojky či vodoměru.

Nejčastěji to může být způsobeno netěsnými či rozbitými sklepními okénky či špatně osazeným a neizolovaným poklopem vodoměrné šachty. Rovněž nově položená venkovní dlažba může snížit izolaci vodovodní přípojky v místech, která byla dosud bezproblémová. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. tedy doporučuje všem odběratelům, aby provedli kontrolu vodoměrů i prostor, ve kterých jsou vodoměr a vodovodní rozvody umístěny. Náklady spojené s dodatečnou izolací problematických prostor jsou zanedbatelné, oproti tomu škody, které zamrznutím přípojky či poškozením vodoměru vzniknou, se pohybují v řádech tisíců korun a hradí je přímo odběratel.

V případě nejasností či zjištění jakýchkoli závad kontaktujte vodárenský dispečink na tel.č. 583 317 202.

Nejnižších ztrát vody v historii dosahuje v letošním roce Šumperská provozní vodohospodářská společnost (ŠPVS). Informoval o tom dnes obchodně správní ředitel ŠPVS Jan Havlíček.

Podíl „ztracené“ vody na celkovém objemu činí za 10 měsíců letošního roku v ŠPVS 12,3 %, zatímco loni to bylo skoro 13 %. Razantní je pak zlepšení ve srovnání s rokem 2003, kdy byly ztráty ve výši 50 %. Za nízké ztráty vděčí ŠPVS zejména propracovanému systému monitoringu sítě a řadě preventivních opatření. Ta jsou srovnatelná s těmi, která se používají ve vyspělých evropských zemích. Snižování ztrát vody se v ŠPVS intenzivně věnují od roku 2003, kdy byly ztráty na úrovni 50 %. „Hodně nám pomáhá mezinárodní spolupráce ve skupině SUEZ, do které patříme. Minimalizace ztrát vody je totiž tématem ve všech zemích,“ upozorňuje Havlíček.

Podle něj pomohla ke snížení ztrát řada provozních opatření. Tím nejdůležitějším je vybudování systému monitoringu. „Celá síť je rozdělena do malých měřených okrsků. V každém z nich je nainstalováno zařízení pro dálkové měření a přenos dat. Díky němu rychle víme, kde je nestandardní spotřeba a tím pádem pravděpodobný únik vody,“ dodává Havlíček.

Právě únik vody způsobený havárií je nejčastější příčinou ztráty vody. Důležitou roli hraje v takovém případě čas. Čím dříve je problém odhalen a napraven, tím nižší je nejen ztráta vody, ale i případné další škody, které může unikající voda způsobit. Důležitou roli mohou hrát sami občané. Jednak tím, že mohou o zjištěné havárii včas informovat vodárenský dispečink na tel. č. 583 317 317, ale také tím, že kontrolují stav své přípojky či zabezpečí vodoměr proti poškození mrazem.

Menší část ztrát vody je způsobena drobnou nepřesností některých vodoměrů. Nejnižší vliv pak mají takzvané komerční ztráty spojené především s odhalováním černých odběrů. V takových případech se lidé vystavují riziku pokuty ve výši až 10 000 Kč.

Podle Havlíčka už pro další snížení ztrát ŠPVS moc udělat nemůže. Jednak se tento objem nefakturované vody skládá z řady drobných „ukapávajících“ netěsností, které je velmi obtížné dohledat, jednak je v současném nízkém objemu ztrát zahrnuta i technologická voda nezbytná k údržbě vodovodní sítě „Z pohledu provozovatele vodovodu jsme již udělali vše, co bylo technicky možné a ekonomicky odůvodnitelné,“ zdůrazňuje Havlíček.

 

Publikováno na:  Naše voda

Vážení zákazníci,

            s účinností od 1.1.2017 dochází ke změně cen vodného a stočného:

vodné:               stávající cena (do 31.12.2016):         35,00 Kč + 15 % DPH, tj. 40,25 Kč/m3

                         nová cena (po 1.1.2017):                   36,13 Kč + 15 % DPH, tj. 41,55 Kč/m3

stočné:              stávající cena (do 31.12.2016):         35,43 Kč + 15 % DPH, tj. 40,74 Kč/m3                               

                          nová cena (po 1.1.2017):                  36,59 Kč + 15 % DPH, tj. 42,08 Kč/m3

 

 

Protože naše společnost není schopna technicky zajistit odečty všech vodoměrů k výše uvedenému datu, připomínáme možnost si k datu 31. 12. 2016 nahlásit stav vodoměru svépomocí a to následujícími způsoby:

telefonem        na tel. číslo 583 317 317. Po vytočení čísla budete spojeni s operátorem, který vás požádá o sdělení následujících informací: číslo odběratele, číslo vodoměru a stav vodoměru k 31.12.2016.

e-mailem          na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Do předmětu zprávy uveďte tyto informace: číslo odběratele, číslo vodoměru a stav vodoměru k 31. 12. 2016.

www stránky   v naší virtuální kanceláři http://zakaznici.spvs.cz/. Tato možnost platí pro zákazníky, kteří již mají u naší společnosti vygenerovaný přístup do virtuální kanceláře.

Výše uvedené způsoby nahlášení stavu vodoměru bude možno provést v pracovní dny do 30. 12. 2016 (do 10:00) a od 2. 1. do 6. 1. 2017 a to vždy v čase od 7:00 – 15:00 hod.

Plátce daně, kteří si přejí mít uvedeno na daňovém dokladu datum uskutečnění zdanitelného plnění ještě v období roku 2016, tímto žádáme, aby si stav nahlásili nejpozději 30. 12. 2016 do 10:00 hod. Později provedená hlášení již nebude možno zohlednit.

V případě nenahlášení stavu vodoměru k 31. 12. 2016 nejpozději do 6. 1. 2017 bude proveden technický propočet tak, jak je obvyklé.

Vyúčtování za dodanou vodu a odvedenou odpadní vodu obdržíte od naší společnosti ve stejném období jako v předcházejících letech.

V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na naše zákaznické centrum, tel. 583 317 317, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

 

 

 

V Šumperku 28.11.2016

 

 

 

 

Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.

generální ředitel společnosti

Ucpaná kanalizace či poškozená čerpadla v čistírnách. To jsou jen některé následky toho, když v kanalizaci skončí věci, které tam nepatří.
Zdroj: http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/ucpanych-odpadu-pribyva-mohou-za-to-i-vlhcene-ubrousky-20161019.html

Odborníci ze Šumperské vodohospodářské provozní společnosti (ŠPVS) potvrzují, že stále přibývá poruch způsobených nesprávným využíváním kanalizace. Letos už vyjeli ke třiadvaceti případům ucpaného potrubí, což je více než za celý rok 2015. Nepříznivým trendem poslední doby jsou vlhčené ubrousky, které lidé stále častěji splachují. Ty se nerozloží a dokážou způsobit nemalé komplikace. Nesprávným používáním kanalizace často způsobují lidé problémy sami sobě nebo sousedům. Nepříjemné následky může mít například olej včetně fritovacího. „Použitý olej z fritovacího hrnce ztuhne a v kombinaci s vlasy či textilem vytvoří pevnou zátku," popsal jednu z nebezpečných kombinací obchodně správní ředitel ŠPVS Jan Havlíček.

Dodal, že do kanalizace v žádném případě nepatří ani pleny či zbytky jídla, včetně těch, které prošly domácím drtičem odpadů. „Jsou žádaným pokrmem pro potkany. Provádíme pravidelnou deratizaci kanalizační sítě, ale moc by pomohlo, kdyby lidé mysleli na to, že zbytky jídla patří jinam," upozornil Jan Havlíček.

 

Šumperk nádoby na olej nemá

Marcela Pospíšilová bydlí v rodinném domě v Rapotíně a při likvidaci různého odpadu počíná obezřetně. „Fritovací olej slévám do pet láhve a když je plná, vylévám jí do speciální nádoby, která je v Rapotíně umístěna u kontejnerů. Ale moc lidí to zřejmě nedělá, ten kanystr je většinou prázdný," řekla Marcela Pospíšilová. V Šumperku u odpadních kontejnerů nádoby na olej nejsou a o jejich pořízení se nyní ani neuvažuje. „Svoz by byl zřejmě logisticky náročný, je také otázka, kolik lidí by tuto možnost využívalo. Olej a tuky je možné odevzdat ve sběrných dvorech v Příčné a Anglické ulici," řekl Vladimír Hošek z šumperské radnice, který má starosti odpadové hospodářství.

 

Pokuta za ucpání až 100 tisíc

Následky ucpané kanalizace mohou být velmi nepříjemné, i když i v této oblasti nastal pokrok. „Používáme moderní techniku a řadu problémů jsme schopni vyřešit bez nutnosti výkopu. Máme i vozík s kamerou, která dokáže najít přesně místo, kde vznikl problém," přiblížil Jan Havlíček.

Nepříjemné následky může mít ucpané potrubí pro viníka, tedy toho, kdo nesprávnou věc či látku do kanalizace vypustil. Pokuta může být v případě fyzických osob až sto tisíc korun, v případě právnických osob dokonce až dvakrát tolik.

Komplikace způsobují předměty i v čistírnách odpadních vod. Těch provozuje ŠPVS devět a ve všech zaznamenává velké množství vlhčených ubrousků. Ty se na rozdíl od toaletního papíru nerozloží a v celku dorazí až do čistíren, kde se namotávají na hřídele čerpadel. Vodohospodáři ale zaznamenali také klacky, hadry, PET lahve nebo například celé brambory.

 

Co do kanalizace v žádném případě nepatří

Biologický odpad: zbytky jídel včetně těch z kuchyňských drti­čů
Tuky: včetně fritovacího oleje
Hygienické potřeby: vlhčené ubrousky, dámské vložky, dětské pleny, vatové tyčinky
Chemikálie a léky
Pevné předměty: například PET lahve
Zdroj: http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/ucpanych-odpadu-pribyva-mohou-za-to-i-vlhcene-ubrousky-20161019.html

 

Zdroj: Šumperský a jesenický deník

 

 


Zdroj: http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/ucpanych-odpadu-pribyva-mohou-za-to-i-vlhcene-ubrousky-20161019.html

 

Ubrousky stále ucpávají čerpadla. Zdraží stočné

 

 

Vlhčené kapesníčky odhazované do klozetu zavinily na Olomoucku už několik havárií

 

 

Hnojice, Žerotín – Znečištěný potok a splašky ve sklepě. Takové havárie může způsobit obyčejný vlhčený ubrousek v záchodové míse. Své o tom vědí v Hnojicích na Olomoucku, kde kosmetické ubrousky ucpaly čerpadlo v kanalizaci a odpadní vody se dostaly lidem do domu. Technici Vodohospodářské společnosti Čerlinka musejí přitom k čerpadlům kvůli ubrouskům i několikrát týdně. Lidem to spočítají ve stočném.

 

            „Je to hodně velký problém. V jedné obci jsme museli zasahovat třikrát čtyřikrát za týden, protože ubrousky ucpávaly čerpadlo na čistírně odpadních vod. Máme tam naštěstí obsluhu, ale i tak je to spousta práce,“ uvedl Michal Blažek z litovelské Vodohospodářská společnosti Čerlinka.

 

            Technik musí čerpadlo ze stokové sítě vysunout a nezřídka rozdělat i spirálu, aby ze zařízení dostal nečistoty pryč. „V podzemních čerpacích stanicích jsou koše na shrabky, ale ubrousek je tak malý, že mříží proplave. Pak nezbude, než čerpadlo rozmontovat a zase spustit zpátky,“ popsal Blažek.

 

            Například v Žerotíně na Olomoucku je šest čerpacích stanic a v každé dvě čerpadla, která posílají odpadní vody do další stoky a nakonec přes pole do čistírny odpadních vod v Pňovicích. „Je to složitý systém, který když se naruší, může dojít k havárii, což jsme už zaznamenali v Hnojicích, kde odpadní voda vyplavila dům. A to kvůli vlhčeným ubrouskům,“ kroutil hlavou vedoucí kanalizací Čerlinky.

 

            Navíc jsou to další náklady, které vodohospodáři napočítají domácnostem v rámci správy stokové sítě. „Úplně zbytečně! Lidé si to dělají sami,“ dodal.

 

            V obcích, kde se s opakovanými výpadky čerpadel a haváriemi potýkali nejčastěji, už vysvětlovali obyvatelům, proč není dobré vyhazovat ubrousky do záchodové mísy. Upozornili na to v Žerotíně i Hnojicích. Tam dokonce starosta před měsícem uspořádal exkurzi do čistírny odpadních vod. „Lidem přímo na čističce ukázali, jaký to dělá nepořádek,“ konstatoval starosta Libor Kašpárek. „Vyplavilo to sklep a příště se může stát, že odpad vyteče do řeky a znečistí životní prostředí,“ zlobil se.

 

            Po exkurzi prý problémů s čerpadly minulý rok zkolaudované stokové síti ubylo. „Je toho méně, ale pořád se to děje. Takový nešvar, ty kapesníčky! Stojí to peníze, škodí to dětem a životnímu prostředí. Je ale na ně lákavá reklama, tak lidé nepřemýšlejí a podléhají. Však sociálka jim ubrousky zaplatí,“ pozastavoval se starosta Hnojic.

 

Daniela Tauberová

zdroj: Olomoucký deník  

 

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

hledá vhodného kandidáta/ku pro obsazení pozice

STROJNÍK VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍPožadujeme:

- střední odborné vzdělání s výučním listem

- řidičský průkaz sk. B,T

dobré komunikační dovednosti

- samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost

- bydliště Mohelnice a blízké okolí výhodou


Nabízíme:

- práci ve stabilní společnosti

- zázemí zahraniční skupiny SUEZ Environnement, jejíž je společnost součástí

- odpovídající mzdové ohodnocení a další zaměstnanecké výhody

- účast na rozvoji perspektivní společnosti

- možnost dalšího odborného a jazykového vzdělávání

- nástup dle dohody

 

 

 

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte do 23.9.2016: e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.