ŠPVS, a.s. zajišťuje pravidelnou deratizaci kanalizace a přilehlých prostor vždy v jarních a podzimních měsících. V kanalizačních šachtách a objektech jsou pokládány nástrahy, které nejsou na bázi jedu, ale snižují srážlivost krve a způsobují vnitřní vykrvácení. Aplikovány jsou ve formě "salámu", který obsahuje přesnou dávku pro hubení potkanů. U větších zvířat, jako jsou kočky nebo psi, dávka způsobí jen mírnou nevolnost. Při plošné deratizaci není populace potkanů vyhubena, ale drží se na jakési únosné míře. ŠPVS rovněž plošně monitoruje robotem s televizní kamerou stav kanalizační sítě a postupně ji rekonstruuje, což rovněž omezuje životní podmínky pro potkany.

Pro důslednou deratizaci je však nezbytné, aby souběžně proběhlo kladení nástrah i v přilehlých nemovitostech, které nejsou součástí provozovaných úseků kanalizace a naše společnost tam tyto činnosti nemůže provádět. Obecnou povinností všech vlastníků nemovitostí je pravidelné zajišťování deratizace rizikových prostor (zejména sklepy, suterénní prostory, kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace, apod.). Vyzýváme proto odpovědné osoby ke koordinovanému postupu v opatřeních proti hlodavcům.

 

 

město                                                 termín

Šumperk                               od poloviny dubna do poloviny května

Zábřeh                                  druhá polovina dubna

Mohelnice                             druhá polovina dubna

ostatní obce                          v polovině dubna

Vikýřovice, Rapotín, Petrov nad Desnou, Sobotín, Loučná nad Desnou, Staré Město, Hanušovice, Oskava, Mírov, Vlčice a Loštice

 

 

Bližší termíny, ev. další podrobnosti Vám sdělí mistr střediska kanalizací Milan Churavý, tel: 602 760 921.

Podstatný vliv na četnost populace potkanů má zejména jejich přístup k potravě, proto vyzýváme všechny občany, aby zbytky jídel nevhazovali do kanalizace, nýbrž je likvidovali řádným způsobem (v uzavřených obalech je odkládali do nádob na TKO).