Vážení odběratelé,

            na konci roku 2020 proběhne zásadní změna ve vlastnické struktuře společnosti ŠPVS – majoritní vlastnický podíl dosud držený nadnárodní skupinou SUEZ získá místní společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., která je ve vlastnictví měst a obcí šumperského regionu a je sama vlastníkem vodohospodářské infrastruktury. Vlastnictví i provozování vodohospodářského majetku tak bude realizováno prostřednictvím municipálních společností.

            S touto změnou souvisí i skutečnost, že některé aktivity, na které skupina SUEZ kladla důraz, nebudou již v nových podmínkách nadále zajišťovány. Jedním z nich je i projekt dálkového odečítání vodoměrů, který byl postupně zaváděn od roku 2016 nejprve na území města Šumperk a posléze i v dalších lokalitách provozovaných vodovodů, kde bylo osazeno celkem více než tisíc vodoměrů s dálkovým odečtem.

Vzhledem k tomu, že v rámci koncesního řízení na provozování vodovodu pro veřejnou potřebu od roku 2021 nebyl systém dálkových odečtů stávajícím vlastníkem SUEZ nabízen a vlastník infrastruktury zajištění dálkových odečtů dále nepožaduje, tak s účinností od 1.11.2020 bude celý projekt kompletně zastaven a počínaje tímto datem nebudou již stávající vodoměry odesílat data o průtoku vody do systému. Přídavná technologie zůstane na již osazených vodoměrech i nadále namontována, k její demontáži dojde až v návaznosti na výměnu vodoměru z důvodu cejchu či jiného nezbytného zásahu na odběrném místě. Odběratele, kteří si již zvykli na kontrolu spotřeby prostřednictvím dálkového přístupu ke svému zákaznickému účtu, upozorňujeme, že poslední dostupné údaje budou z 31.10.2020 a následně budou do systémy vkládány až údaje získané fyzickým odečtem vodoměru, ať již našimi odečítači či samoodečtem.

Současně žádáme všechny odběratele, kteří mají sjednanou měsíční fakturaci, aby si od měsíce listopadu opět hlásili měsíční stavy vodoměrů k fakturaci a to e-mailem nebo lépe přímým zadáváním údajů do svého účtu v zákaznické virtuální kanceláři. Pokud ještě nemáte přístup do svého účtu, obraťte se naše zákaznické centrum, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Opětovně všem odběratelům doporučujeme, aby v rámci ochrany vlastního majetku v pravidelných intervalech sledovali stav vodoměru a včas tak odhalili případné poruchy vnitřních rozvodů - např. netěsnost samotného rozvodu, prokapávající pojistný ventil či splachovač nebo nedovřený ventil na zahradě, atd. Lze tak předejít nečekaným výdajům za zbytečně odebranou vodu.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte prosím na zákaznické centrum naší společnosti, tel: 583 317 317.

 

 

Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.

generální ředitel v.r.