V současné době nebyl uplatněn flexibilní rozsah akreditace.