V současné době nebyla uplatněna aktualizace normy.