V současné době byla uplatněna flexibilita u zkoušky poř. č. 58 dle přílohy Osvědčení o akreditaci (č. 392/2017) – SOP 56 Stanovení aniontů - chloridů, síranů, dusičnanů, dusitanů, fluoridů, fosforečnanů, bromičnanů a chloritanů - iontovou chromatografií (ČSN EN ISO 10304-1, ČSN EN ISO 10304-4, ČSN EN ISO 15061) v pitné, balené pitné, povrchové, podzemní a technologické vodě. Ke zkoušce byl přidán parametr chlorečnany.