V současné době byla uplatněna flexibilita u zkoušky poř. č. 5 dle přílohy aktuálního Osvědčení o akreditaci (č. 86/2020) – SOP 04 Stanovení zákalu nefelometricky (ČSN EN ISO 7027-1) v pitné, balené pitné, povrchové, podzemní, teplé a technologické vodě. Zkouška byla rozšířena o matrici bazénová voda.