Uplatněna flexibilita u SOP 52B Stanovení kovů - As, Cd - metodou AAS ETA v čistírenském kalu - byly přidány parametry vanad, berylium, kobalt.