V současné době byla uplatněna aktualizace normy u zkoušky poř. č. 13 dle přílohy Osvědčení o akreditaci (č. 86/2020) – SOP 12 Stanovení pachu a chuti, prahového čísla pachu a chuti - orientační senzorická analýza (ČSN EN 1622, TNV 75 7340). Aktualizována norma TNV 75 7340, nyní ČSN 75 7340).