Norma pro SOP 04 - Stanovení zákalu nefelometricky - byla aktualizována na ČSN EN ISO 7027-1 (13.2.2017). Norma pro SOP 37 - Stanovení sušiny a ztráty žíháním gravimetricky - byla aktualizována na ČSN EN 15934 (2.5.2017).