V současné době byla uplatněna aktualizace normy u zkoušky poř. č. 6 dle přílohy Osvědčení o akreditaci (č. 392/2017) – SOP 05 Stanovení volného a celkového chloru fotometricky komerční analytickou soupravou Hach a vázaného chloru dopočtem (ČSN ISO 7393-2). Nově uplatněná norma je ČSN EN ISO 7393-2.