Výroční zpráva za rok 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím