V souvislosti s výskytem koronaviru vyvolávajícího infekční onemocnění COVID-19, informujeme klienty akciové společnosti ŠPVS o následujících faktech.

 

Šíření koronaviru pitnou vodou.

Podle dostupných informací je pravděpodobnost šíření koronaviru pitnou vodou v běžném prostředí skoro nulová. Přenášejí se kapénkovou cestou (prskání, kýchání), přímým fyzickým kontaktem s nakaženým (doteky a následný vstup do těla ústy nebo sliznicemi), kontaktem s předměty, jichž se dotkl nakažený (dotek a následný přenos ústy nebo sliznicemi).

 

Šíření viru v kanalizaci

Protože koronavirus vyloučený močí přežívá přibližně 2 dny a při vyloučení stolicí zhruba týden, existuje riziko, že se může vyskytovat v kanalizaci prostřednictvím vzniklého aerosolu. Proto ti, kdo se v kanalizaci pohybují, musí být chráněni maskou s biologickým filtrem (respirátorem), který viry zachycuje. Důrazně žádáme, aby občané nevstupovali do kanalizace nebo ji neotvírali a vždy se obrátili na naše pracovníky, kteří jsou k tomuto účelu oprávněni, školeni a vybaveni. V tuto dobu o to více apelujeme naše klienty, aby dodržovali patřičná nařízení Kanalizačního řádu (odkaz) a nevhazovali do kanalizace prostřednictvím záchodů nevhodné předměty. Upozorňujeme, že použité kapesníky patří do odpadkového koše a nikoliv do kanalizace, protože mohou být zdrojem koronavirové infekce.

Chceme uklidit naše zákazníky a obyvatele Šumperska, že k přerušení dodávky vody z důvodu epidemie koronaviru nemůže reálně dojít. ŠPVS má vypracovaný havarijní a krizový pandemický plán a v něm definovanou zastupitelnost pracovníků a také zastupitelnost zdrojů a úpraven pitné vody. Mnoho objektů je kromě toho vybaveno plně automatickými, resp. dálkově řízenými systémy a není tedy nezbytně nutná přítomnost obsluhy 24 hodin denně. Pravděpodobnost, že onemocní všichni pracovníci na všech úpravnách vody současně, je prakticky nulová.

 

I v tuto dobu platí základní pravidlo pro podobné situace: Zachovejme, prosím, klid a rozvahu!

 

V podrobnostech odkazujeme na článek SOVAKu zde